Hallituksen esitys alkoholilaista lausunnolla

Jos hallituksen esitys alkoholilain muutoksesta toteutuu, vähittäismyyntiin sallitaan myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Hallitus esittää alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että luvanvaraiseen vähittäismyyntiin sallittaisiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.

Valmisteltu esitys on osa hallitusohjelman toimeenpanoa. Hallitusohjelmassa on sovittu useista alkoholikauppaa koskevista markkinoiden avaamiseen ja kilpailun lisäämiseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista. Esitys on lainsäädäntömuutoksista ensimmäinen. Hallitusohjelman mukaan hallitus ei muuta Alkon kansanterveydellistä tehtävää ja asemaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalveluun 23.11.2023 klo 16.00 mennessä.

Lähde
Lausuntopalvelu: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta