Nikotiinin haitallisuus tiedetään – vaikutus sikiöön ja riski kätkytkuolemaan harvemmin

Suomalaiset pitävät nikotiinia myrkkynä, joka ei pelkästään aiheuta ja ylläpidä riippuvuutta, vaan aiheuttaa muitakin vaaroja. Vähiten tiedetään siitä, että nikotiini vaurioittaa syntymättömän lapsen aivoja ja lisää kätkytkuoleman vaaraa. Tiedot ilmenevät Suomen ASH:n teettämässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä nikotiinista.

Suomalaisista yli 90 prosenttia tietää nikotiinin aiheuttavan ja ylläpitävän riippuvuutta. Myös lähes 90 prosenttia kaikista vastaajista pitää nikotiinia myrkkynä, päivittäin tupakoivat mukaan lukien. Lisäksi useimmat (84 prosenttia) vastaajista tunnistavat, että nikotiini lisää syöpävaraa ja supistaa verisuonia (81 prosenttia).

Nikotiinin vaikutus kätkytkuoleman riskiin herättää epätietoisuutta

Vaikka useimmat vastanneista tiesivät nikotiinin vahingoittavan sikiötä ja lisäävän kätkytkuoleman riskiä, epätietoisten osuus oli selkeästi suurempi näissä väittämissä kuin muissa. Kolme neljästä vastanneista tiesi, että nikotiini vaurioittaa syntymättömän lapsen aivoja, mutta 20 prosenttia ei osannut sanoa asiasta. Vähäisintä tietämys oli vähintään kerran viikossa tupakoivien keskuudessa, vaikka heistäkin 63 prosenttia katsoi, että nikotiini vahingoittaa syntymättömän lapsen aivoja.

Kätkytkuolemaan liittyen epätietoisten osuus oli vieläkin suurempi kuin muiden väittämien kohdalla. Vastaajista 39 prosenttia oli täysin varma, että nikotiini lisää kätkytkuoleman vaaraa, mutta 37 prosentilla ei ollut käsitystä asiasta, tupakoinnin lopettaneiden keskuudessa jopa 41 prosentilla.

Suomen ASH ry toteutti vastaavan tutkimuksen vuonna 2018. Vuoden 2021 tulokset ovat samansuuntaisia vuoden 2018 tulosten kanssa.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Gallup Forum -internetpaneelissa 3.-­­­13.12.2021. Haastatteluun vastasi 1615 henkilöä, jotka edustavat 18–79-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Tutkimustuloksen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.