Mentolisavukkeiden kielto lisäsi tupakoinnin lopettamisyrityksiä

Euroopan Unionin päätös kieltää mentoli savukkeiden tunnusomaisena makuna lisäsi tupakoinnin lopettamisyrityksiä ja lopettamista mentolisavukkeita polttavien keskuudessa, ilmenee hollantilaisia tupakoijia koskevasta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa arvioitiin mentolikiellon vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen yli 18-vuotiaiden tupakoitsijoiden keskuudessa Alankomaissa. Tupakoinnin lopettamista tarkasteltiin ennen ja jälkeen mentolikieltoa vuosien 2020–2021 aikana.

Kiellon jälkeen mentolisavukkeita polttaneet yrittivät lopettaa tupakoinnin useammin kuin perinteisiä savukkeita polttavat: 66,9 % mentolisavukkeiden ja 49,6 % perinteisten savukkeiden polttajista yritti lopettaa tupakoinnin. Tupakoinnin lopetti 26,1 % mentolisavukkeiden ja 14,1 % perinteisten savukkeiden käyttäjistä.

Tutkimuksen mukaan mentolisavukkeita polttaneet naiset lopettivat tupakoinnin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin naiset, jotka eivät polttaneet mentolisavukkeita. Myös keskinkertaisesti ansaitsevat mentolisavukkeita polttaneet lopettivat tupakoinnin merkittävästi todennäköisemmin kuin muut tupakoijat.

Useimmat mentolitupakoitsijat siirtyivät kiellon jälkeen ei-mentolisavukkeisiin, mutta kolmasosa ilmoitti jatkavansa mentolituotteiden parissa.

Mentolisavukkeiden käytön jatkuminen voi johtua muun muassa rajat ylittävistä ostoista sekä makutarvikkeista. Tupakkateollisuus markkinoi erilaisia tuotteita, joiden avulla ihmiset voivat itse lisätä mentolin makua tupakkatuotteisiin.

Mentolisavukkeet on kielletty 35 maassa

Tutkimustulokset tukevat aiempaa kanadalaista tutkimusta mentolisavukekiellon myönteisistä vaikutuksista kansanterveyteen.

EU:n mentolin kielto savukkeiden tunnustomaisena makuna tuli voimaan toukokuussa 2020. Kiellon tarkoituksena oli vähentää tupakan houkuttavuutta. Kaikkiaan 35 maata on kieltänyt mentolisavukkeet

Lähde
Tobacco Control (26.9.2022): Impact of the European Union’s menthol cigarette ban on smoking cessation outcomes: longitudinal findings from the 2020–2021 ITC Netherlands Surveys (pdf)