Tupakka on ylivoimaisesti suurin ehkäistävissä oleva syöpäkuolemien riskitekijä

Lähes puolet kaikista syöpäkuolemista johtuu tunnetuista ehkäistävissä olevista riskitekijöistä, eritoten tupakasta ja alkoholista.

The Lancet -lehdessä julkaistussa metatutkimuksessa analysoitiin 34 syöpäriskiä aiheuttavaa tekijää. Tulosten mukaan tupakka on suurin syöpäkuolemia aiheuttava tekijä, ja sen osuus tapauksista on kaikkiaan 22,2 prosenttia. Sen jälkeen tulee alkoholi lähes 5 prosentin osuudella. Tutkijat kehottavat kohdistamaan tehokkaampia ehkäisytoimia näihin osa-alueisiin.

Vuonna 2019 kaikista syöpäkuolemista 44,4 prosenttia johtui ehkäistävistä olevista riskitekijöistä. Tupakka oli suurin riskitekijä sekä miesten että naisten syöpäkuolleisuudessa. Sen osuus oli miesten syöpäkuolemissa 33,9 prosenttia ja naisten 10,7 prosenttia. Alkoholi oli miehillä toisiksi suurin syövän riskitekijä 7,4 prosentin osuudella.

Keuhkosyöpä aiheuttaa maailmanlaajuisesti eniten syöpäkuolemia.  Sen osuus oli 36,9 % kaikista syöpäkuolemista.

Huomattavan osan syövistä voisi ehkäistä toimenpiteillä, jotka vähentävät altistumista syövän tunnetuimmille riskitekijöille. Nämä toimenpiteet tulisi yhdistää syöväntorjuntastrategioihin, jotka sisältävät ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen ja tehokkaan hoidon. Kansainväliset ja kansalliset tupakan ehkäisyä koskevat toimenpiteet, kuten veronkorotukset ja mainontakiellot, ovat vähentäneet tupakointia maailmanlaajuisesti.

Lähteet
Génération Sans Tabac (23.8.2022): Le tabac et l’alcool sont les principales causes de mortalité par cancer dans le monde
The Lancet (20.8.2022): The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010–19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019