Uusi tupakkalaki muuttaisi tupakka-askien ulkoasua

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tupakkalain muuttamiseksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022

Yksi näkyvimmistä muutoksista on tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten ulkoasun yhdenmukaistaminen. Tämä tarkoittaa, että pakkauksista poistuisivat bränditunnukset ja logot, ja pakkausten väri olisi yhdenmukainen. Tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntely tulee esityksen mukaan voimaan vuoden siirtymäajan jälkeen 1.1.2023.

Tuotepakkaukset ovat osa markkinointia

Hallituksen esityksessä todetaan, että tuotepakkaukset katsotaan osaksi tuotteen markkinointia. Tällä hetkellä voimassa olevassa tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden pakkausmerkinnöistä ja tuotteiden markkinointi on kielletty. Käytännössä tuotteiden myyntiä edistetään silti yhä pakkausten avulla.

Pakkaukset suunnitellaan vetoamaan kuluttajiin ja tuomaan tuotteelle uusia käyttäjiä tai sitouttamaan vanhoja käyttäjiä jatkamaan tuotteen kuluttamista. Pakkauksissa saattaa olla logoja tai kuvioita, joiden avulla luodaan tietynlaista imagoa tai tiettyjä mielikuvia. Erilaisilla väreillä ja kuvioinneilla saatetaan houkutella tuotteen käyttäjiksi esimerkiksi tietynikäisiä tai tiettyä sukupuolta olevia kuluttajia.

Tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kielto laajenee

Voimassa olevan tupakkalain mukaan kuluttajalle ei saa myydä tai muutoin luovuttaa savuketta tai kääretupakkaa, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku. Tunnusomaisella tuoksulla tai maulla tarkoitetaan muuta kuin tupakan tuoksua tai makua, joka saadaan lisäaineesta tai lisäaineiden yhdistelmästä. Tunnusomaisia makuja tupakkatuotteissa ovat muun muassa suklaa, mansikka ja mentoli.

Tupakkalaissa säädettyjä kieltoja ja rajoituksia pyritään kuitenkin kiertämään nopealla tuotekehittelyllä. Markkinoille on tullut erilaisia tuotteita, jotka mahdollistavat tuoksun tai maun lisäämisen tupakkatuotteeseen. Tällaisia ovat mm. erikseen myytävät makukortit.

Uudessa tupakkalaissa kiellettäisiin myös tuotteet, jotka on tarkoitettu saamaan tupakkatuotteelle aikaan tunnusomainen tuoksu tai maku. Tunnusomaiset tuoksut ja maut olisivat jatkossakin kiellettyjä myös sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä.

Uimarannat ja leikkikentät savuttomiksi

Hallitus esittää, että uudessa tupakkalaissa tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Tupakointikieltojen laajentaminen suojelisi etenkin pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi esimerkiksi tupakantumpit ja nuuskapussit ovat erittäin myrkyllisiä ja saattavat nieltyinä aiheuttaa pienelle lapselle hengenvaarallisen nikotiinimyrkytyksen.

Tupakointikiellot suojelisivat myös ympäristöä vähentämällä tupakoinnista aiheutuvaa roskaamista. Tutkimusten perusteella tupakantumpit ovat yleisin uimarannoilta löydetty muoviroska. Uimarannoilta tumpit kulkeutuvat helposti vesistöihin, ja samalla niissä olevat myrkylliset kemikaalit ja muovi huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemiin.

Kotien savuttomuutta ei taattu

Nykyisen tupakkalain muotoilusta saattaa syntyä sellainen käsitys, että asuntoyhteisön oikeus kieltää tupakointi hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa olisi rajattu vain rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyyteen, lasten leikkialueelle ja yhteisille parvekkeille. Hallituksen esityksessä säädöstä muutetaan siten, että asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa.

Parveketupakointiin hallituksen esityksessä ei puututa. Asuntoyhteisöjen tupakointiongelmaa ehdotetaan tarkasteltavaksi kattavammin, kun tupakkalakia kehitetään edelleen.

Merkittävimmät uudistukset hallituksen esityksessä

  • Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkausten ulkoasun yhdenmukaistaminen
  • Tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kiellon laajentaminen
  • Uudet savuttomat alueet: leikkikentät ja uimarannat
  • Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistajien ja maahantuojien olisi maksettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle vuotuinen valvontamaksu, joka perustuisi tuotteiden myyntimääriin. Valvontamaksuista saaduilla tuloilla tehostettaisiin erityisesti tuotevalvontaa.

Lähteet
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (pdf)
STM (23.9.2021): Hallitus antoi esityksen tupakkalain muuttamisesta – tupakkatuotteiden pakkauksia halutaan yhdenmukaistaa