Savukeaski ilman logoa houkuttelee vähemmän

Kanadassa siirryttiin yhdenmukaisiin tupakkapakkauksiin vuonna 2020. Tutkimuksen mukaan tupakoijat kokivat pakkaukset uudistuksen jälkeen merkittävästi vähemmän houkutteleviksi.

Yhdenmukaisilla tupakkatuotepakkauksilla tarkoitetaan sitä, että pakkauksista on poistettu bränditunnukset ja logot, ja pakkausten väri on yhdenmukainen. Kanadassa yhdenmukaiset tupakkapakkaukset otettiin käyttöön helmikuussa 2020, mutta pakkauksissa olevien terveysvaroitusten kokoa tai sisältöä ei ole muutettu vuoden 2012 jälkeen.

Tobaco Control -lehdessä julkaistu tutkimus perustui Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä kyselytutkimuksissa (International Tobacco Control Smoking and Vaping Surveys) saatuihin aikuisväestön vastauksiin.

Yhdenmukaiset pakkaukset eivät miellytä silmää

Tutkimuksessa verrattiin 4600 kanadalaisen tupakoijan vastauksia ennen ja jälkeen tupakkapakkausten yhdenmukaistamista vuosina 2018 ja 2020. Vuonna 2018 kanadalaisista tupakoijista 28,6 prosenttia kertoi, ettei pitänyt savukeaskinsa ulkonäöstä. Pakkausten yhdenmukaistamisen jälkeen vuonna 2020 vastaava luku oli 44,7 prosenttia. Yhdenmukaisten tupakkapakkausten kannatus myös lisääntyi kanadalaisten tupakoijien keskuudessa 25,6 prosentista (2018) 33,7 prosenttiin (2020).

Australiassa ja Yhdysvalloissa tupakkapakkauksia ei uudistettu vuosien 2018 ja 2020 aikana, eikä tupakoijien suhtautumisessa savukeaskeihin havaittu muutosta. On kuitenkin huomioitava, että australialaiset tupakoijat pitivät tupakkapakkausten ulkonäköä molempina vuosina vähemmän houkuttelevana kuin kanadalaiset. Australiassa yhdenmukaiset tupakkapakkaukset otettiin käyttöön ensimmäisenä maailmassa vuonna 2012.

Yhdysvaltalaiset tupakoijat puolestaan raportoivat kanadalaisia harvemmin, että eivät pitäneet pakkausten ulkonäöstä. Yhdysvalloissa ei ole käytössä yhdenmukaisia tupakkapakkauksia ja pakkauksissa on ollut samat varoitukset vuodesta 1985.

Terveysvaroitukset huomioitava pakkauksia uudistettaessa

Yhdenmukaisten tupakkapakkausten tavoitteina on vähentää pakkausten houkuttelevuutta ja tuotteen haitallisuuteen liittyviä väärinkäsityksiä sekä parantaa pakkauksissa olevien terveysvaroitusten näkyvyyttä.

Kanadassa tupakkapakkausten yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan lisännyt terveysvaroitusten tehokkuutta. Tutkijoiden mukaan asiaan voi vaikuttaa aika, joka terveysvaroitusten uudistamisesta oli kulunut, kun tuotepakkaukset yhdenmukaistettiin. Kanadassa terveysvaroitukset eivät ole muuttuneet vuoden 2012 jälkeen.

Englannissa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönotto samanaikaisesti uusien, suurempien terveysvaroitusten kanssa lisää tupakoinnin riskien tiedostamista sekä motivaatiota lopettaa tupakointi.

WHO suosittelee yhdenmukaisia tupakkapakkauksia

Tupakkapakkaukset ovat tärkeä markkinointikeino tupakkayhtiöille, sillä pakkausten avulla yhtiöt pyrkivät erottumaan ja luomaan positiivista mielikuvaa tuotteestaan.

WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) artiklassa 13 suositellaan yhdenmukaisia tupakkapakkauksia keinona poistaa tuotepakkauksiin perustuva markkinointi. Lisäksi yhdenmukaisia tupakkapakkauksia suositellaan artiklassa 11 sillä perusteella, että tuotemerkkien puuttuessa pakkausten terveysvaroituksista voi tulla näkyvämpiä.

Australian lisäksi myös 14 muuta maata olivat vuoden 2021 alkuun mennessä ottaneet käyttöön yhdenmukaiset tupakkapakkaukset. Euroopassa ne ovat jo käytössä Isossa-Britanniassa, Norjassa, Irlannissa, Ranskassa, Unkarissa, Sloveniassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Lähteet
Tobacco control BMJ (21.9.2021): Evaluating the impact of plain packaging among Canadian smokers: findings from the 2018 and 2020 ITC Smoking and Vaping Surveys
University of Waterloo (22.9.2021): Plain packaging on cigarette packs in Canada advanced efforts for reducing smoking