Tupakkalain muutosesitys vähentää riippuvuuksia ja parantaa kansanterveyttä

Hallituksen antama tupakkalain muutosesitys palvelee tupakkalain tavoitetta johdonmukaisella tavalla, vaikka siitä Suomen ASH ry:n mielestä puuttuu merkittäviä yleisesti toivottuja esityksiä, kuten parveketupakoinnin kielto.

Tupakkalain merkittävin ja näkyvin muutos on yhdenmukaisissa tupakkapakkauksissa. Pakkausten ulkoasu ja sen sisältämä tuote onkin ollut tupakkayhtiöille erinomainen markkinoinnin väline. Kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että yhdenmukaisilla tupakkapakkauksilla on myönteisiä vaikutuksia kansanterveyteen. Niitä koskeva sääntely on vähentänyt nuorten tupakoinnin aloittamista, lisännyt tupakoinnin lopettamisaikeita ja -yrityksiä ja ylipäätään vähentänyt tupakointimääriä.

Euroopassa yhdenmukaiset tuotepakkaukset ovat jo käytössä Isossa-Britanniassa, Norjassa, Irlannissa, Ranskassa, Unkarissa, Sloveniassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Uudet nikotiinituotteet

Ilahduttavaa esityksessä on, että näkyvä esilläpitokielto vähittäismyynnissä koskisi myös juuri markkinoille tulleita kuumennettavia tupakkatuotteita.

”Suomen päätökset noudattavat Maailman terveysjärjestön linjauksia, joiden mukaan kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat haitallisia ja niitä tulee säännellä samalla tavalla. Suomen ASH:n vuonna 2020 Taloustutkimuksella teetättämän kyselyn mukaan 73 prosenttia kannatti uusien nikotiinituotteiden säätelyä savukkeiden tavoin. Meillähän tavoitteena ei ole kulutuksen siirtyminen savukkeista muihin nikotiinituotteisiin, vaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen”, korostaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja Pekka Puska.

”Uudet nikotiinituotteet ovat tupakkayhtiöiden yhä laajenevaa taktiikkaa siirtyä lääkkeiden ja lääkkeiden kaltaisten tuotteiden valmistukseen. Tästä osoituksena ovat tupakkayhtiöiden viimeaikaiset lääkeyritysten ostot. Tällä tavoin ne pyrkivät hämärtämään nikotiinituotteiden markkinointiin keskittyvää liiketoimintaansa ja kiillottamaan imagoaan”, painottaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Savuttomat kodit?

Myös savuttomilla elinympäristöillä on vahva väestön tuki.  Hallituksen esityksessä tupakointikieltoja laajennetaankin leikkikentille ja yleisille uimarannoille. Esityksessä myös selkeytetään pykälää, jonka mukaan asuntoyhteisö saisi kieltää tupakoinnin kaikissa hallitsemissaan yhteisissä ulkotiloissa. Valitettavaa on, ettei esityksessä puututa parveketupakointiin.

”Tähän huomattavaan epäkohtaan tulisi saada korjaus ensi tilassa. On täysin nurinkurista, että työpaikat ja julkiset tilat ovat savuttomia, mutta kotonaan joutuu kärsimään passiivisesta tupakoinnista”, toteaa Pekka Puska.

Suomen ASH ja useat muut lakiesityksestä keväällä lausunnon antaneet katsoivat, että tupakkalaissa tulisi vahvistaa asuntoyhteisön mahdollisuuksia parveketupakoinnin kieltämiseen. Asuntoyhteisön tulisi voida kieltää tupakointi parvekkeilla ja asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa enemmistöpäätöksellä. Myönteistä on, että esityksen mukaan asuntoyhteisöjen tupakointiongelmia olisi perusteltua tarkastella kattavasti tupakkalain jatkokehittelyssä.