Selvin päin kesään -kampanja kutsuu pitämään huolta nuorista

Lasten ja nuorten ongelmia tulee ennaltaehkäistä varhaisessa vaiheessa, kampanja muistuttaa. Myös koronapandemia on tuonut lisää haasteita nuorten elämään.

Selvin päin kesään -kampanja vetoaa maamme aikuisväestöön, jotta pitäisimme yhdessä huolta lapsista ja nuorista. Jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvointi on taattava, tukea tarvitsevia nuoria on autettava ja laittomaan päihteiden myynti- ja välitystoimintaan on puututtava määrätietoisesti. Nämä tavoitteet velvoittavat jokaista aikuista.

Kampanja antaa tukensa myös kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa.

Nuoria Selvin päin kesään -kampanja kannustaa viettämään päihteetöntä vapaa-aikaa ja lomaa vapautuvissa kokoontumis- ja juhlimismahdollisuuksissa.

Nuorten vaikeudet kasvavat poikkeusoloissa

Koronapandemia vaikuttaa monella tavalla haitallisesti nuoriin. Kesätyöpaikkoja on tarjolla merkittävästi aiempaa vähemmän, mutta päihteitä on kuitenkin nuorten ja jopa lasten saatavissa entistä runsaammin. Niihin turvautuminen on muun toiminnan vähentyessä valitettavan helppoa. Raittiuden Ystävät osallistuu nuorten tilanteen tukemiseen ja palkkaa tänä vuonna 16 nuorta kesätöihin.

Päihde-, mielenterveys- ja rikosasioissa nuoret eroavat toisistaan merkittävästi. Myös poikkeusoloissa menestyvien nuorten varjoon ja avun ulkopuolelle jää lapsia ja nuoria, joiden vaikeudet ovat kasvaneet väkivallaksi, päihdeongelmiksi ja rikoksiksi. Ongelmiin tulee puuttua määrätietoisesti varhaisessa vaiheessa.

Kasvuiässä olevat tarvitsevat entistä enemmän tukea vaikeuksista selviytymiseen ja heitä on tuettava terveydestään ja turvallisuudestaan huolehtimiseen. Rajojen asettaminen on osa vastuullista huolenpitoa ja välittämistä. Ketään ei saa jättää yksin – ei väkivallan, yksinäisyyden eikä päihteiden runneltavaksi.

Raittiuden Ystävien koordinoima kampanja järjestetään tänä vuonna 19. kerran. Suomen ASH on yksi kampanjan kumppaneista.

Lue lisää Selvin päin kesään -kampanjasta

Lähde
Selvin päin kesään -kampanjan tiedote 2021