Nuuska lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä

Laaja ruotsalaistutkimus osoittaa nuuskan käytön lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä sekä yleisesti että erityisesti sydän- ja verisuonitautien osalta. Nuuska on yhteydessä myös hieman suurempaan syöpäkuoleman riskiin.

Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta eri kohorttitutkimuksesta vuosilta 1978–2010. Tutkimusaineistoksi muodostui 169 103 ei-koskaan tupakoinutta ruotsalaismiestä, joista 23 prosenttia oli nuuskan käyttäjiä, 4,8 prosenttia oli aiemmin käyttänyt. Verrokkiryhmäksi otettiin otoksen koskaan nuuskaa käyttämättömät, 73,5 prosenttia.

Tämänhetkistä nuuskan käyttöä tarkasteltiin viikoittain käytetyn nuuskamäärän sekä nuuskan käytön keston perusteella. Nuuskan yhteyttä tarkasteltiin kokonaiskuolleisuuden lisäksi sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään ja muihin syihin.

Tutkimus osoitti, että nuuskan käyttäjillä oli kokonaisuudessaan 28 prosenttia suurempi ennenaikaisen kuoleman riski. Sydän- ja verisuonitauteihin kuolleisuus oli 27 prosenttia ja kuolleisuus muihin sairauksiin kuin sydän- ja verisuonitauteihin 37 prosenttia suurempi kuin nuuskaa käyttämättömillä.  Myös syöpäkuoleman riski oli lisääntynyt 12 prosenttia. Nuuskan käytön pitkäaikaisuus lisäsi riskiä, mutta viikoittaisten nuuska-annosten määrällä ei ollut selvää yhteyttä riskiin.

Tutkijoiden mukaan voivat tutkimustulokset auttaa  ymmärtämään myös muiden savuttomien tupakka- ja nikotiinituotteiden terveysriskejä.

Ruotsissa 22 prosenttia miehistä ja neljä prosenttia naisista käyttää nuuskaa päivittäin.

Lähde
Marja Lisa Byhamre, Marzieh Araghi et al (12 2020): Swedish snus use is associated with mortality: a pooled analysis of eight prospective studies (International Journal of Epidemiology, Vol. 49, Issue 6, 12/2020)