Komission raportti savuttomista ympäristöistä ja tupakkamainonnasta

Euroopan komissio on julkaissut raportin savuttomista ympäristöistä sekä tupakkatuotteiden mainonnasta EU:ssa. Raportti on avainasemassa, kun tarkistetaan sekä tupakkamainonta- että tupakkatuotedirektiiviä.  Samalla se laajentaa savuttomia ympäristöjä koskevan neuvoston suosituksen soveltamisalaa.

Raportti perustuu Euroopan komission terveys- ja elintarviketurvallisuusviraston teettämän tutkimuksen tuloksiin. Sen mukaan savuttomia ympäristöjä ja tupakan mainontaa koskevia kansallisia sääntöjä noudatetaan erittäin hyvin EU:ssa, vaikka parannettavaakin löytyy.

Raportissa suositellaan nykyisten mainontakieltojen laajentamista koskemaan yksiselitteisesti myös kuumennettavia tupakkatuotteita. Sosiaalinen media tulisi mainita selkeästi mainontaa koskevissa säännöissä, joiden tulisi olla yhtenäisiä koko EU:ssa. Raportissa ehdotetaan myös tupakkateollisuudelle pakollista raportointia myynninedistämismenoista sekä tiukempia lobbaussääntöjä.

Savuttomuus ulotettava lasten suosimille alueille

Raportissa suositellaan savuttomia ympäristöjä koskevien säädösten päivittämistä siten, että sähkösavukkeen höyryä ja kuumennettavien tupakkatuotteiden päästöjä kohdeltaisiin samalla tavoin kuin tupakansavua.

Lisäksi raportissa nostetaan esille huoli lapsista ja nuorista. Savuttomuus tulisi kaikissa EU-maissa ulottaa myös alueisiin, joissa lapset ja nuoret oleskelevat. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi leikkipuistot, urheilukentät ja avoimet stadionit. Tupakointikielto tulisi myös ottaa käyttöön henkilöautoissa, joissa on kyydissä alaikäisiä.

Lähde
Euroopan komissio (14.12.2021): Study on smoke-free environments and advertising of tobacco and related products