Tupakan myyntipisteiden rajoittaminen voi vähentää tupakointia

Tupakan myynnin rajoittaminen lasten tilojen läheisyydessä vähentäisi myyntipaikkojen määrää merkittävästi ja voisi ehkäistä nuorten tupakointia, todettiin skotlantilaisessa tutkimuksessa. 

Edinburghin ja Glasgow’n yliopistoissa mallinnettiin digitaalisilla kartoilla tupakan myyntipisteiden sijaintia ja tutkittiin, miten erilaiset myynnin rajoittamisen tavat vaikuttaisivat myyntipaikkojen määrään ja tiheyteen. Potentiaalisia keinoja olivat myyntilupien rajoittaminen ja alueelliset säädökset tupakanmyynnille. Tupakan myyntipisteitä on Skotlannissa yli 9000.

Tutkimus osoitti, että tupakan myynnin kieltäminen 300 metrin säteellä lasten tiloista, kuten kouluista ja leikkipaikoista, vähentäisi myyntipisteiden määrää yli 70 prosentilla ja voisi ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista.

Tupakan myyntipisteiden määrä ja tiheys vähenisi kuitenkin kaikkein tehokkaimmin, jos myynti rajoitettaisiin supermarketteihin, alkoholiliikkeisiin ja apteekkeihin. Tämä vähentäisi myyntipaikkojen tiheyttä yli 80 prosentilla ja määrää yli 90 prosentilla. Skotlannissa tupakkaa ostetaan tällä hetkellä eniten pienistä paikallisista kaupoista.

Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, millä keinoilla saatavuutta rajoitetaan.

Myynnin rajoitukset mietittävä tarkkaan

Tehokkaat keinot rajoittaa myyntipisteiden määrää ja tiheyttä voivat samaan aikaan lisätä alueellista epätasa-arvoa tupakan saatavuudessa. Päättäjien tuleekin miettiä tarkkaan menetelmät, joilla tupakan myyntipisteiden tiheyttä ja määrää vähennetään, tutkimusraportissa todetaan.

Jos tupakan myynti rajoitettaisiin alkoholiliikkeisiin ja apteekkeihin, tupakan myyntipisteitä olisi vähävaraisilla asuinalueilla tiheämmin kuin varakkailla alueilla. Aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että vähävaraisilla alueilla asuvat lapset viettävät enemmän aikaa tupakan myyntipisteiden läheisyydessä kuin vauraammilla alueilla asuvat lapset. Nuoret myös tupakoivat todennäköisemmin, jos heidän asuinalueellaan on paljon tupakan vähittäismyyjiä.

Tupakan saatavuuden vaikutuksia tutkittu myös Suomessa

Tupakan myyntipisteiden sijainnin vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen ja tupakoinnin uudelleen aloittamiseen on tutkittu myös Suomessa. Vuonna 2016 julkaistu tutkimus osoitti, että tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys lisääntyy, kun lähimmän myyntipisteen etäisyys kodista kasvaa. Tupakoinnin uudelleen aloittamisesta vastaavaa yhteyttä ei löydetty.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan yli 20 000 henkilöä, joista osa tupakoivia, osa tupakoinnin lopettaneita. Lähtötilanteessa tupakan myyntipisteiden mediaanietäisyys kodeista oli 528 metriä. Kun myyntipisteiden etäisyys kodista kasvoi 500 metrillä, tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys lisääntyi 20–60 prosenttia.

Lähteet
Tobacco Control (4.11.2020): Simulating the density reduction and equity impact of potential tobacco retail control policies
JAMA Internal Medicine (15.8.2016): Association Between Distance From Home to Tobacco Outlet and Smoking Cessation and Relapse
The University of Edinburgh (5.11.2020): Tobacco sales ban near schools cuts licensed shops by 70 per cent