Sähkösavuke voi herättää nuorten tupakointiaikeet

Yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin sähkösavukkeen yhteyttä tupakoinnin aloittamiseen nuorten parissa. Havaittiin, että sähkösavukkeen käyttö voi herättää tupakointiaikeet nuorilla, jotka eivät olleet aiemmin harkinneet tupakointia.

Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa haluttiin selvittää sähkösavukkeen käytön ja tupakointiaikomusten merkitystä nuorten siirtymisessä sähkösavukkeen käytöstä tupakointiin.

Tutkimusaineisto kerättiin PATH-tutkimuksen (Population Assessment of Tobacco and Health, USA) toisesta ja kolmannesta vaiheesta ajanjaksoilta 2014–2015 sekä 2015–2016. Ensimmäisen vaiheen aineistoa ei sisällytetty tutkimukseen, koska sähkösavukkeen käyttö oli tuolloin nuorten keskuudessa vähäisempää. Aineisto koostuu 8661 nuoren, 12–17-vuotiaan vastauksista.

Tutkimuksessa tunnistettiin tupakoimattomista nuorista kaksi ryhmää:
– ne, jotka eivät aikoneet tupakoida seuraavan vuoden aikana ja
– ne, jotka olivat aikeissa tupakoida seuraavan vuoden aikana.

Tupakointiaikeita oli PATH-tutkimuksessa selvitetty kysymyksellä ”Uskotko, että poltat savukkeen ensi vuoden aikana?”

Nuoret, jotka käyttivät sähkösavuketta, mutta eivät olleet aikoneet tupakoida, olivat kuitenkin neljä kertaa todennäköisemmin tupakoineet vuotta myöhemmin kuin ne, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet sähkösavuketta. Näin nuorten sähkösavukkeen käyttö voi siis johtaa tupakointiin ilman aiempia tupakointiaikeita.

Sen sijaan sähkösavukkeen käyttö ei vaikuttanut niiden tupakointiin, jotka olivat alun perinkin aikoneet tupakoida.

”Lastenlääkäreiden tulisi seurata ja varoittaa nuoria sähkösavukkeen käytöstä tupakoinnin ehkäisemiseksi. Itse asiassa sähkösavukkeista pidättäytymisen tulisi olla nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisyn strategia”, tutkijat suosittavat johtopäätöksissään.

Tutkimusten mukaan sähkösavuketta käyttävillä nuorilla on kohonnut riski tulla nikotiiniriippuvaiseksi ja aloittaa tupakointi. On kuitenkin ollut epäselvää, ketkä sähkösavuketta käyttävistä nuorista aloittavat tupakoinnin ja miksi. Vallitsevan näkemyksen mukaan se voi liittyä mahdolliseen nikotiiniriippuvuuteen.

Yhdysvalloissa vuonna 2019  noin 28 prosenttia lukiolaisista käytti sähkösavuketta ja 11 prosenttia yläasteen oppilaista.

Lähde
Pediatrics (1.11.2020): Smoking Intention and Progression From E-Cigarette Use to Cigarette Smoking