Tupakan ja alkoholin yhteiskäyttö raskauden aikana lisää kätkytkuoleman riskiä

Tupakointi ja alkoholin käyttö on jo todettu erillisiksi kätkytkuoleman riskitekijöiksi useissa tutkimuksissa. Kätkytkuoleman riski kasvaa yhä, jos äiti sekä tupakoi että käyttää alkoholia raskauden aikana, selvisi tuoreesta tutkimuksesta.

Raskauden aikaisella tupakoinnilla ja alkoholin käytöllä on monia haitallisia vaikutuksia sikiöön. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että myös kätkytkuoleman riski lisääntyy, jos äiti tupakoi raskauden aikana. Lisäksi erityisesti runsaan alkoholinkäytön osalta on saatu vastaavia tuloksia, joskin vähemmän. Tupakoinnin ja alkoholin käytön yhteisvaikutuksista ei ole aiemmin tehty laajoja tutkimuksia.

Tammikuussa julkaistussa tutkimuksessa oli tarkasteltu 10 088 naista, 11 892 raskautta ja 12 029 sikiötä vuosina 2007−2015. Tutkittavat olivat Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista, mukaan lukien kaksi intiaanireservaattia. Valituilla alueilla raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja kätkytkuolemat ovat yleisiä. Tiedot äitien raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista kerättiin haastatteluilla.

Tupakalle ja alkoholille altistuneet vauvat suurimassa riskissä

Vauvoja seurattiin vuoden ajan synnytyksen jälkeen. Otoksessa oli kaikkiaan 28 kätkytkuolemaa ja 38 muuta vastasyntyneen vauvan kuolemaa. Kätkytkuolemaksi määriteltiin alle 1-vuotiaan vauvan selittämätön kuolema.

Vauvoilla, jotka olivat altistuneet sekä tupakoinnille että alkoholille ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen, oli merkittävästi suurempi kätkytkuoleman riski kuin altistumattomilla vauvoilla tai vauvoilla, joiden äiti oli lopettanut käytön varhaisessa vaiheessa raskautta. Riski oli myös suurempi kuin vauvoilla, jotka olivat altistuneet joko alkoholille tai tupakoinnille.

Sekä tupakoinnille että alkoholille altistuneiden vauvojen kohdalla riskiä kuvaa luku 11,79. Pelkän alkoholin käytön kohdalla riskiluku oli 3,95 ja pelkän tupakoinnin tapauksessa 4,86. Luvut vertautuivat lapsiin, joiden äidit kertoivat lopettaneensa tupakoinnin ja alkoholin käytön varhaisessa vaiheessa raskautta.

Kätkytkuolemien määrä on tutkimusartikkelin mukaan laskenut, mutta kätkytkuolema on silti yleisin syy vastasyntyneiden kuolemiin. Tutkimus julkaistiin The Lancet-lehden EClinicalMedicine-julkaisussa 20.1.2020.

Lähde: Concurrent prenatal drinking and smoking increases risk for SIDS: Safe Passage Study report