Tupakan esilläpitokielto vaikuttaa nuorten tupakointiin liittyviin asenteisiin

Stirlingin yliopiston tutkijat selvittivät tupakan esilläpitokiellon vaikutuksia nuorten asenteisiin. Viisivuotinen tutkimus tarkasteli myös muun muassa sähkösavukkeen vaikutusta tupakoinnin aloittamiseen.

Skotlantilaistutkimuksen mukaan jälleenmyyjät ovat  sitoutuneet tupakan esilläpitokieltoon 98-prosenttisesti, mikä on johtanut tupakkatuotteiden näkyvyyden vähenemiseen. Kuitenkin viesti tupakan saatavuudesta ja myynnistä on yhä hyvin näkyvää.

Professori Sally Haw Stirlingin yliopistolta toteaa tupakan esilläpitokieltoa koskevan lainsäädännön olleen tarkoituksenmukainen. Esilläpitokielto on vaikuttanut positiivisella tavalla nuorten tupakointiin liittyviin asenteisiin sekä nuorten alttiuteen aloittaa tupakointi myöhemmin.

”Uskomme, että tutkimus antaa tietoa tupakkapolitiikkaan niin omassa maassamme kuin myös muissa maissa, joissa poliitikot saattavat harkita samantyyppistä lainsäädäntöä”, professori Haw toteaa yliopiston verkkosivuilla julkaistussa uutisessa.

Tutkijatiimi suosittelee

 • rajoittamaan tupakan jälleenmyyntipisteiden määrää.
 • vähentämään tupakkaan liittyvien tuotteiden näkyvyyttä säätämällä säilytystelineiden kokoa, muotoilua ja näkyvyyttä sekä käyttämään yleisiä opasteita kertomaan tupakan saatavuudesta.
 • keskittymään politiikassa vanhempien tupakoinnin vähentämiseen, erityisesti lasten läsnäollessa, ja kannustamaan vanhempia pitämään tuotteet pois näkyviltä.
 • kohdentamaan koululaisille hyviä uutisia nuorten tupakoinnin vähenemisestä.
 • toimeenpanemaan olemassa olevia säännöksiä tupakkayhtiöiden jälleenmyyjille tarjoamien kannustimien ja palkkioiden käytön estämiseksi.
 • kieltämään sähkösavukkeiden mainostamisen ulkotiloissa, mainostauluilla ja bussipysäkeillä.
 • ylläpitämään keskustelua siitä, pitäisikö sähkösavukkeiden mainostaminen myyntipisteiden yhteydessä kieltää.

Iso-Britanniassa tupakkatuotteiden esilläpitokielto tuli voimaan vaiheittain vuosina 2012 – 2015.

Mainoksen muistaminen yhteydessä sähkösavukkeen käytön aloittamisen

Tutkijaryhmä kiinnostui sähkösavukkeista niiden tultua esille fokusryhmäkeskusteluissa nuorten kanssa. Tutkijat havaitsivat, että

 • sähkösavuketta käyttävien nuorten määrä oli noussut 14,3 prosentista 33,7 prosenttiin vuosien 2014 ja 2017 välillä. Vuonna 2017 savukkeita oli kokeillut 21,1 prosenttia.
 • yläkoululaisilla (secondary school) säännöllisen sähkösavukkeen käytön esiintyvyys oli vähäisempää, erityisesti koskaan tupakoimattomien parissa.
 • sähkösavukemainosten muistaminen ennusti merkittävästi tutkimukseen osallistuneiden sähkösavukkeen käytön aloittamista myöhemmin.
 • nuoret, jotka eivät koskaan olleet tupakoineet, mutta olivat kokeilleet sähkösavuketta, aloittivat tupakoinnin todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät koskaan kokeilleet sähkösavuketta sekä vuoden että kahden vuoden seurannassa.

Tutkimus toteutettiin vuosien 2013 ja 2017 välillä. Ryhmä teki tupakan vähittäismyyntipisteiden kartoituksen ja vähittäismyyntitilojen markkinointitarkastukset vuosittain, pienten vähittäismyyjien puolistrukturoidut haastattelut, vuosittaiset koululaistutkimukset, joiden tuloksena saatiin viiden vuoden aikana 14 344 täytettyä kyselylomaketta 6612 oppilaalta ja yhteensä 80 oppilaiden fokusryhmää.

ASH Scotlannin johtaja Sheila Duffy piti tutkimusta tärkeänä tupakan näkyvyyden vähentämisen ja nuorten suojelemisen kannalta. Hänen mukaansa tutkimus osoittaa, että lainsäädäntö on ollut pienentänyt tehokkaasti nuorten tupakoinnin aloittamisen riskiä.

Lähde
University of Stirling (24.1.2020): Efforts to tackle tobacco harm explored by experts