Tilannepäivitys USA:n sähkösavukekriisiin

Sähkösavukkeen käyttöön liitetyt keuhkovauriot aiheuttavat edelleen huolta Yhdysvalloissa, vaikka sairaalahoitoa vaativat tapaukset ovat vähentyneet syyskuun huipusta. CDC, Centers for Disease Control and Prevention, päivitti joulukuussa 2019 lääkäreille suunnatun ohjeistuksensa.

CDC:lle (Centers for Disease Control and Prevention) on raportoitu 27.12.2019 mennessä yhteensä 2561 sähkösavukkeen käyttöön liitettyä sairaalahoitoa vaatinutta tai kuolemaan johtanutta tapausta. Kuolemantapauksia CDC:lle on ilmoitettu 55. Sairaalahoitoa vaatineiden tapausten epidemia käynnistyi kesäkuun 2019 alussa, huippu oli syyskuussa. Vieläkään ei ole päästy kesäkuuta edeltäneelle tasolle, ja CDC saa yhä viikoittain ilmoituksia uusista sairaalahoitoa vaatineista tapauksista.

New England of Medicinessä julkaistun tutkimuksen mukaan THC:ssä käytetty lisäaine e-vitamiiniasetataatti liittyy läheisesti sähkösavukkeen käyttöön liitettyihin keuhkovaurioihin. Tutkimuksessa analysoitiin 51 sairastuneen näytettä. Verrokkiryhmänä oli 99 terveen henkilön näytteet. E-vitamiiniasetaatti tunnistettiin 48:lla 51 potilaan näytteestä, mutta sitä ei löydetty verrokkiryhmän näytteistä.

CDC toteaa, että tutkimuksen edistymisestä huolimatta asiassa pitää olla edelleen valppaana. Vaikka e-vitamiiniasetaatti näyttää olevan sairastumisten aiheuttaja, myös muita mahdollisia aiheuttajia tutkitaan, koska aiheuttajia voi olla useampia.

Lääkäreille päivitetty ohjeistus

CDC:n mukaan tietyt sairaalasta kotiutetut potilasryhmät joutuvat muita todennäköisemmin takaisin sairaalaan tai kuolevat. Jotkut krooniset sairaudet, kuten sydänsairaus, krooninen keuhkosairaus, diabetes ja korkeampi ikä voivat lisätä uudelleen sairastumisen ja kuoleman riskiä.

Tästä johtuen CDC on päivittänyt lääkäreille suunnatun ohjeistuksensa.  Sen mukaan potilas tulee todeta kliinisesti vakaaksi 24 – 48 tuntia ennen kotiin pääsyä, ja potilaan on käytävä seurantakäynnillä terveydenhuollossa tai keuhkosairauksien erikoislääkärillä mieluiten 48 tunnin sisällä kotiin pääsystä. Aiemmassa ohjeessa suositettiin seurantakäyntiä 1 – 2 viikon sisällä kotiutuksesta. Terveydenhuollon toimijoiden tulee edelleen raportoida sähkösavukkeeseen liittyvistä keuhkovaurioista viranomaisille.

CDC ilmoittaa päivittävänsä ohjeistusta edelleen sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan.

Lähde
Centers for Disease Control and Prevention: Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products.