Vesipiippu jopa tupakointia vaarallisempaa

Vesipiipun käyttäjä hengittää savun mukana useita myrkyllisiä ja haitallisia kemikaaleja, kuten nikotiinia, karbonyyliyhdisteitä sekä karsinogeeninä tunnettua bentseeniä. Tutkimuksen mukaan yksi henkäys vesipiipusta voi sisältää haitallisia aineita saman verran kuin yksi savuke.

Kalifornian yliopiston tutkijat mittasivat vesipiipun päästöjä sekä tupakan että yrttiseoksen kanssa käytettynä. HealthDay News -sivuston mukaan tutkimus vahvisti käsityksen, että vesipiipun polttaminen voi olla jopa tupakointia vaarallisempaa.

”Vesipiippua poltettaessa savua hengitetään sisään kerralla enemmän ja sitä poltetaan sessioittain pidempikestoisesti kuin savukkeita. Siksi vesipiipun käyttäjä usein altistuu suuremmalle määrälle myrkyllisiä kemikaaleja”, tutkimuksen johtaja Veronique Perraud toteaa.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vesipiipun polttajat altistuvat suuremmalle nanohiukkasmäärälle session kymmenen ensimmäisen minuutin aikana. Nanohiukkaset (halkaisija alle 100 nanometriä) voivat aiheuttaa merkittävän terveysriskin, koska ne saattavat päästä syvälle hengityselimistöön, ja pienimmät hiukkaset voivat läpäistä veri-aivoesteen.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla kerrotaan, että tunnin vesipiipun käyttöä on verrattu 4–20 savukkeen polttoon, kun tarkastellaan polttamisessa muodostuvien haitallisten yhdisteiden määrää.

Häkämyrkytyksen riski

Kun vesipiipun tupakkaa tai yrttiseosta kuumennetaan hiilellä, syntyy korkeat häkäpitoisuudet. THL:n mukaan häkäaltistus on noin 8-kertaista vesipiipun poltossa verrattuna tupakointiin. Nyt julkaistun tutkimuksen tekijät viittaavat myös useisiin  tapauksiin, joissa vesipiipun käyttäjät ovat kärsineet häkämyrkytyksestä. Häkämyrkytys voi pahimmillaan olla hengenvaarallinen.

Vaikka yrttiseoksen polttamista vesipiipussa markkinoidaan terveellisempänä vaihtoehtona, yrttiseoksen polttaminen tuotti tutkimuksessa sisään hengitettävään savuun enemmän myrkyllisiä kaasuja kuin tupakka. Poltettavien tuotteiden – sisälsivät ne tupakkaa tai ei – osalta palamisprosessi onkin merkittävä myrkkyjen aiheuttaja.

”Yksi suuri myytti on se, että vesipiipussa käytettävä vesi suodattaisi myrkylliset kemikaalit pois ja suojaisi näin vesipiipun käyttäjää. Tutkimuksemme osoittaa, että useimpien kaasujen osalta tämä ei pidä paikkaansa. Itse asiassa vesi mahdollisesti edistää nanohiukkasten muodostumista viilentävän vaikutuksensa myötä”, Perraud toteaa.

Viidesosa opiskelijoista kokeillut

Erityisesti maustetun tupakan polttaminen vesipiipulla on kasvattanut suosiotaan, viidesosa Yhdysvaltain ja Euroopan yliopisto-opiskelijoista on kokeillut vesipiippua. Suomessa Nuorten terveystapatutkimuksessa 2019 kysyttiin myös vesipiipun käytöstä. Noin 25 prosenttia vastaajista ei tiennyt, mikä vesipiippu on, ja 92 prosenttia ei ollut kokeillut sitä. Kokemukset vesipiipusta olivat yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä. Kun kokeilijoiden ja useamman kerran käyttäneiden osuudet yhdistetään, vähintään kerran vesipiippua oli käyttänyt 18-vuotiaista pojista 21 prosenttia ja tytöistä 20 prosenttia, 16-vuotiaista pojista 13 prosenttia ja tytöistä 8 prosenttia.

Vesipiippu saattaa madaltaa kynnystä muiden tupakkatuotteiden käyttöön.

Kalifornian yliopiston julkaisema tutkimus ilmestyi Aerosol Science and Technology -julkaisussa.

Lähteet
UPI (11.9.2019): Hookahs may be more dangerous than cigarettes, study suggests
STM: Nuorten terveystapatutkimus 2019 (pdf)
THL: Vesipiippu