USA tehostanut sähkösavukkeisiin liittyvää tutkintaansa

Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset haluaa pikaisesti selvittää sähkösavukkeisiin liitettyjen keuhkosairaus- ja kuolemantapausten aiheuttajan. Tutkimusta tehostaakseen se on aktivoinut myös hätäoperaatioiden keskuksensa.

CDC:n (Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset, U.S. Centers for Disease Control and Prevention) mukaan tutkimuksissa ei toistaiseksi ole identifioitu yhtä yksittäistä sähkösavuketuotetta tai ainetta, joka liittyisi kaikkiin sähkösavukkeen käyttöön liitettyihin keuhkosairaus- ja kuolemantapauksiin.

Joistakin osavaltioista kerätyn tiedon perusteella valtaosa sairastuneista on käyttänyt sähkösavukkeessa THC:tä (tetrahydrokannabinoli, kannabiksen sisältämä aine). Monet ovat kertoneet käyttäneensä sekä THC:tä että nikotiinia sisältävää sähkösavuketta ja jotkut ovat kertoneet käyttävänsä ainoastaan nikotiinia sisältävää sähkösavuketta.

”Hätäoperaatiokeskuksen aktivointi mahdollistaa lisätuen henkilökunnallemme, joka työskentelee suojatakseen kansakuntaamme vakavalta terveysuhalta”, CDC:n johtaja Robert Redfield toteaa CDC:n tiedotteessa.

CDC myös jatkaa yhteistyötään Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) kanssa kerätäkseen tietoa tutkittavien sairastuneiden viimeaikaisesta sähkösavuketuotteiden käytöstä ja testatakseen potilaiden käyttämien tuotteiden sisältämiä aineita ja kemikaaleja.

Terveysriskeistä huolestuneita CDC ohjeistaa pidättäytymään sähkösavuke- ja höyryttelytuotteista.

Suuri osa 18-34-vuotiaita

Yhdysvalloissa on todettu yhteensä 530 sähkösavukkeen käyttöön liitettyä keuhkosairaustapausta (tilanne 19.9.2019) 38 eri osavaltiossa. Tapauksista 67 prosenttia on 18-34-vuotiaita, 16 prosenttia alle 18-vuotiaita ja 17 prosenttia 35-vuotiaita tai sitä vanhempia. Sähkösavukkeiden käyttöön yhdistettyjä kuolemantapauksia on seitsemän.

CDC, Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset, ohjeistaa sähkösavukkeiden käyttäjiä pidättäytymään tuotteiden hankinnasta katukaupasta tai muuttamasta tuotteiden sisältöä. CDC:n mukaan tupakkatuotteita käyttämättömien aikuisten ei pidä aloittaa sähkösavukkeiden käyttöä.

Lähteet
CDC – Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (16.9.2019): Investigation of Lung Injury Associated with E-cigarette Product Use, or Vaping. CDC Activates Emergency Operations Center
CDC – Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (19.9.2019): Outbreak of Lung Injury Associated with E-Cigarette Use, or Vaping