Sähkösavuke näyttää lisäävän astman ja COPD:n riskiä

Kroonisten keuhkosairauksien ja sähkösavukkeiden käytön välillä on merkittävä, itsenäinen yhteys, ilmenee Drug Alcohol Depend -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistuneista sähkösavukkeiden käyttäjistä noin 70% myös tupakoi, mikä lisäsi keuhkoahtamataudin riskiä entisestään. Sairastumisriski aikuisiällä oli pienimmillään niillä, jotka eivät tupakoineet eivätkä käyttäneet sähkösavuketta.

Tutkijat korostavat, että moni asia  tutkimusaineistossa viittaa siihen, etteivät keuhkosairauksia sairastavat käyttäneet sähkösavukkeita tupakoinnin lopettamiseen.

Tutkimusaineisto kerättiin BRFSS (the Behavioral Risk Factor Surveillance System) -puhelinkyselyllä 2016 Havaijilla. Tutkimukseen osallistui 8087 henkilöä, keski-ikä 55 vuotta. Heiltä kysyttiin sähkösavukkeen käytöstä ja tupakoinnista, terveydenhuollon ammattilaisen tekemästä astma- ja COPD-diagnoosista.

Lähde
Drug Alcohol Depend (1.1.2019): E-cigarette use and respiratory disorder in adult sample