Sähkösavuke näyttää lisäävän astman ja COPD:n riskiä

Havaijilla toteuttettu tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa, että  kroonisten keuhkosairauksien ja sähkösavukkeiden käytön välillä on merkittävä, itsenäinen yhteys.

Tutkimukseen osallistuneista sähkösavukkeiden käyttäjistä noin 70% myös tupakoi, mikä lisäsi keuhkoahtamataudin riskiä entisestään. Sairastumiski aikuisiällä oli pienimmillään niillä, jotka eivät tupakoineet eivätkä käyttäneet sähkösavuketta.

Tutkijat korostavat, että moni asia  tutkimusaineistossa viittaa siihen, etteivät keuhkosairauksia sairastavat käyttäneet sähkösavukkeita tupakoinnin lopettamiseen.

Tutkimusaineisto kerättiin BRFSS (the Behavioral Risk Factor Surveillance System) -puhelinkyselyllä 2016 Havaijilla. Tutkimukseen osallistui 8087 henkilöä, keski-ikä 55 vuotta. Heiltä kysyttiin sähkösavukkeen käytöstä ja tupakoinnista, terveydenhuollon ammattilaisen tekemästä astma- ja COPD-diagnoosista.

Lähde: Wills T.A., Pagano I., Williams R.J., Tam E.K. E-cigarette use and respiratory disorder in adult sample. Drug Alcohol Depend. 2019 Jan 1;194:363-370.