Tupakkaverotus tekee terveemmän Euroopan

Asiantuntijat puoltavat vahvasti tupakkaverotuksen korottamista ja saattamista yhtenevälle tasolle EU:ssa. 

Smoke Free Partnership -koalition vuosittaisessa konferenssissa Brysselissä käsiteltiin tupakkaverotuksen ajankohtaisia aiheita, erityisesti tupakkaverodirektiiviin suunniteltua uudistusta. Tilaisuudessa oli paikalla taloustieteen ja terveyden asiantuntijoita ja Euroopan komission, jäsenvaltioiden sekä tupakoinnin torjunnan edustajia.  Asiasta tiedotti Smoke Free Partnership.

Osallistujat keskustelivat avoimesti tupakkaveropolitiikan nykytilasta Euroopassa ja jakoivat asiantuntemustaan tupakkaverotuksen eduista ja rajoitteista. Keskustelua käytiin myös siitä, että tupakkateollisuuden sekaantumista veropolitiikkaan on tärkeää ehkäistä, ja että veropolitiikan tulee toimia kansanterveyden hyväksi.

Haasteena hintaerot ja tupakkateollisuus

Konferenssissa tuotiin esille, että kansanterveyden ja tupakkaverotuksesta päättävien yhteistyötä tulee edistää, tupakkateollisuuden argumentit tupakkaverosta tunnistaa ja tupakkaverotuksen sekä laittoman kaupan välinen suhde tulee ymmärtää paremmin.

Smoke Free Partnershipin johtajan Anca Toma Friedlaenderin mukaan tupakkavero säästää ihmishenkiä ja suojelee etenkin nuoria, koska se nostaa tupakkatuotteiden hintoja ja tekee niistä vähemmän houkuttelevia. Haasteena ovat kuitenkin hintaerot EU-maiden välillä.

”Vallitseva tilanne EU:ssa on, että veroissa ja tupakan hinnoissa on isoja eroja. Päätöksentekijöiden tulee lainsäädännön tarkistuksen avulla asettaa etusijalle verojen nostaminen yhtenevälle tasolle”, hän toteaa Smoke Free Partnershipin tiedotteessa.

Toinen haaste on tupakkateollisuus, joka haluaa tehdä tuotteellaan voittoa.

Dr Robert Branston (Associate Professor in Business Economics at the University of Bath School of Management) korostaa tiedotteessa, että tupakkateollisuuden taktiikat on tärkeää pitää mielessä, sillä tupakkateollisuus pyrkii heikentämään verotusta voidakseen jatkaa voiton maksimointia. Bransonin mukaan tupakkateollisuus on muun muassa levittänyt myyttiä siitä, että tupakkaverotuksen korottaminen lisäisi tupakan laitonta kauppaa.

Lue myös:

Lähde
Smoke Free Partnership (15.11.2019): SFP Conference highlights the importance of tobacco taxation for a healthier Europe