Tupakkatuotteiden laiton kauppa esillä eduskunnassa

Tupakka-askien yksilölliset jäljitettävyystunnisteet ehkäisevät tupakan salakuljetusta. Tunnisteiden tulisi kuitenkin olla Suomen nimeämän tahon antamia, jotta tupakkayhtiöt eivät voisi puuttua niihin oman etunsa ajamiseksi, toteaa Suomen ASH asiantuntijalausunnossaan. 

Tupakkatuotteiden salakuljetus on maailmanlaajuinen ongelma ja laajamittaista toimintaa. Vuonna 2015 Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin tuella takavarikoitiin 600 miljoonaa savuketta. OLAF on myös arvioinut, että tupakkatuotteiden salakuljetus ja muu tupakkatuotteiden laiton kauppa aiheuttaa EU:lle tulonmenetyksiä yli 10 miljardia euroa vuodessa.

Tupakkatuotteiden salakuljetus hyödyttää tupakkayrityksiä ja on jopa tupakkayhtiöiden omien asiakirjojen mukaan keskeinen osa suurimpien tupakkayhtiöiden liiketoiminta-ajatusta. Tupakkayhtiöt nimittäin saavat voittonsa, kun ne myyvät savukkeet riippumatta siitä salakuljetetaanko ne vai ei. Koska salakuljetetut savukkeet ovat verottomia, ne ovat edullisempia myydä ja ostaa. Halpojen savukkeiden markkinat houkuttelevat erityisesti niitä, joilla on vähän rahaa käytettävissään, kuten lapset ja heikommassa taloudellisessa asemassa olevat.

OLAFin mukaan tupakan salakuljetuksen avulla rahoitetaan todistetusti myös järjestäytynyttä rikollisuutta.

Suomen ASH antoi aiheesta lausunnon

Suomen ASH on 9.1.2019 antanut asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta.

Suomen ASH:n mukaan Suomen tupakkalainsäädäntöön tulisi lisätä, että tupakkatuotteiden yksilöllisen jäljitettävyystunnisteen olisi oltava Suomen nimeämän tahon antama, kuten hallituksen esityksessä on ehdotettu. Tämä on tärkeää, koska esimerkiksi Saksan valtion omistama German Federal Printing Office toimii läheisessä yhteistyössä tupakkayhtiöiden kanssa.

Lue Suomen ASH:n lausunto