Tupakka rikkoo lapsen oikeuksia

Tupakka – sen viljely, tuotanto ja käyttö –  rikkoo kansainvälisesti määritettyjä lasten oikeuksia monin tavoin. Unfairtobacco julkaisi koosteen, jossa se tuo esille tupakan lapsille aiheuttamia epäkohtia. Koosteessa tarjotaan myös keinoja tarttua näihin ongelmiin.

Unfairtobaccon julkaisema Children Have a Right to a Tobacco-free World Factsheet -kooste nojautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka sisältävät useita perusteita ja velvoitteita tupakkasäätelyyn lasten suojelemiseksi.

”Lasten oikeudet kokonaisuudessaan johtavat päätelmään, että lapsilla on oikeus tupakattomaan maailmaan. Maailmaan, jossa tupakan kulutus on vähentynyt useimmissa maissa merkityksettömälle tasolle ja jossa tupakkateollisuus on tehokkaasti säännelty”, Unfairtobaccon julkaisussa todetaan.

Lapsen oikeus terveyteen ja elämään

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on muun muassa oikeus terveyteen ja elämään.

Raskaudenaikainen tupakointi Unfairtobacco toteaa, että tupakoitsijoiden lapset ovat epäedullisessa asemassa jo syntyessään. Äidin raskaudenaikainen tupakointi sekä passiivinen tupakointi lisäävät muun muassa keskenmenon, ennenaikaisen syntymän sekä kätkytkuoleman riskiä.

Passiivinen tupakointi Kun lapsi tai nuori altistuu ympäristön tupakansavulle, hänen terveytensä vaarantuu monin tavoin. Passiivinen tupakointi lisää esimerkiksi hengitystiesairauksien riskiä. WHO:n arvion mukaan 65 000 lasta kuolee vuosittain passiivisen tupakoinnin seurauksena.

Tupakointi aloitetaan nuorena Unfairtobaccon mukaan 90 prosenttia tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin ennen 18 vuoden ikää. Nuorena aloitettu tupakointi määrittää lasten ja nuorten myöhempää kehitystä sekä pitkäaikaista riippuvuutta, sairauksia ja mahdollista ennenaikaista kuolemaa.

Mainonta Kuvapainotteinen tupakkamainonta puolestaan pyrkii houkuttamaan nimenomaan nuoria. Yhtiöt käyttävät mainontaan enenevissä määrin myös sosiaalisen median vaikuttajia. Mainonta lisää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen todennäköisyyttä, mikä jälleen vaarantaa lapsen edun ja rikkoo oikeutta terveyteen. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista määrittää lapsille myös oikeuden tietoon, mikä sisältää suojelun hyvinvointia haittaavalta tiedolta ja materiaalilta.

Uudet tuotteet Unfairtobaccon mukaan myös uudet tupakka- ja nikotiinituotteet aiheuttavat ylimääräisen riskin, koska ne voivat johtaa nikotiiniriippuvuuteen ja mahdollisesti kannustaa myöhempään tupakointiin.

Tupakkasäätelyn keinoja vaikuttaa lasten terveyteen

• Tupakkavero
• Tupakalle kattava mainonta-, myynninedistämis- ja sponsorointikielto
• Ikärajat elokuville, joissa tupakointia
• Tupakkatuotteiden myyntikielto alaikäisille
• Pelkistetyt tupakkatuotepakkaukset
• Kattava passiiviselta tupakoinnilta suojelu julkisissa tiloissa sekä tupakointikielto kulkuvälineissä, joissa lapsia mukana
• Tietoisuuden lisääminen passiivisen tupakoinnin haitoista kotona altistumisen välttämiseksi
• Ennaltaehkäisevä työ kohderyhmittäin
• Ilmainen tupakoinnin lopettamisen tuki nuorille, raskaana oleville sekä odottaville vanhemmille, edullinen lopettamisen tuki kaikille tupakoitsijoille.
• Uusien nikotiini- ja tupakkatuotteiden tiukka säätely verotuksen, mainontakieltojen, alaikäisille myyntikieltojen ja muiden keinojen avulla

Lapsen oikeudet ja tupakanviljely

Työnteko, torjunta-aineiden ja nikotiinin aiheuttamat myrkytykset sekä tapaturmat rikkovat viljelmillä työskentelevien lasten oikeuksia koulutukseen, lepoon ja leikkiin. Nämäkin oikeudet on määritetty YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista.

Lapsityövoima Tupakanviljelyssä työskentelee maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa ihmistä, valtaosa matala- ja keskitulotason maissa, joissa työntekijöiden oikeudet ovat heikot. USA:n työministeriön (US Department of Labor) mukaan lapsityövoimaa käytetään tupakanviljelyssä 16 eri maassa, mikä Unfairtobaccon mukaan ei ole edes kattava luku.

Unfairtobacco kertoo, että pienviljelijöiden lapset joutuvat usein työskentelemään viljelmillä, koska viljelijöillä ei ole varaa maksaa työntekijöille. Tupakanviljelyllä on vaikeaa ansaita elantoa ja viljelijät useissa eri maissa kertovat yhtiöiden painaneen tupakkasadosta maksettavan hinnan alas. Joissakin maissa tupakkateollisuus on saatu kiinni tupakasta maksettavien hintojen keskinäisestä sopimisesta.

Työskentelyolosuhteet Tupakanviljelyssä käytetään torjunta-aineita ja kemikaaleja intensiivisesti, mistä seuraa työtapaturmia, muun muassa myrkytyksiä, koska viljelijöillä ei usein ole riittävää suojavarustusta. Myrkytyksistä seuraa päänsärkyä, pahoinvointia, masennusta ja taipumusta itsemurhaan. Lisäksi tupakkakasvi itsessään sisältää nikotiinia, joka imeytyy ihon läpi. Tästä voi seurata akuutti nikotiinimyrkytys, jota kutsutaan vihreän tupakan aiheuttamaksi sairaudeksi. Myrkytysten lisäksi lapset altistuvat tapaturmille työskennellessään terävillä työkaluilla.

Näin lapsityövoiman käyttö tupakkaviljelmillä rikkoo myös kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International Labour Organization) sopimusta eliminoida lapsityövoiman käytön pahimmat muodot. Lisäksi se rikkoo lapsen oikeuksia terveyteen sekä oikeutta suojaan taloudelliselta hyväksikäytöltä.

ILO:n lopetettava yhteistyö tupakkateollisuuden kanssa

Unfairtobaccon mukaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n työ lapsityövoiman käytön estämiseksi on rajoittunutta tupakkateollisuuden vaikutuksesta. Unfairtobacco vaatii, että ILO:n on lopetettava pikaisesti yhteistyö tupakkateollisuuden kanssa. Lisäksi valtioiden tulee varmistaa, että liiketoimintaan liittyvät ihmisoikeuksien rikkomukset estetään asianmukaisella lainsäädännöllä.

Saksassa toimiva Unfairtobacco muistuttaa, että Saksa on maailman suurin savukkeiden viejä, joka myös hyötyy tupakkaviljelmien työolosuhteista. Maahan tuodaan vuosittain noin 115 miljoonaa tonnia tupakanlehtiä. Neljällä suurella tupakkayhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa. Kuluttajilla ei ole mahdollisuutta tietää tarkasti, mistä heidän savukkeidensa sisältämä tupakka on peräisin.

Tupakkasäätelyn keinoja vaikuttaa lasten elinolosuhteisiin tupakanviljelyalueilla

• Tupakkaviljelijöille koulutusta kemikaalien ja nikotiinin vaaroista, viljelmille tehdään tarkastuksia työterveyden ja -turvallisuuden varmistamiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi
• Tupakkateollisuudesta riippumaton, valtion kontrolloima tupakanlehtien laatutarkastus hintamanipuloinnin estämiseksi
• Aikuisille tuki vaihtoehtoisiin toimeentulomahdollisuuksiin tupakanviljelyn sijaan
• Lapsille ja nuorille mahdollisuus ilmaiseen, laadukkaaseen, joustavaan ja asiaankuuluvaan koulutukseen
• Nuorten ammatillisen koulutuksen edistäminen

Lähteet
Unfairtobacco: Children Have a Right to a Tobacco-free World (pdf)
Unicef: Lapsen oikeuksien sopimus -koko teksti