Tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotukset saivat tukea – tupakkateollisuus kriittinen

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotukset ja keinovalikoima saivat lausunnoissa runsaasti kannatusta, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän toimenpide-ehdotusten tarkoitus on edistää tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Ministeriö sai ehdotuksista yhteensä 64 lausuntoa.

Useat lausunnon antaneet tahot toivat esille, että työryhmän esittämät toimet ovat oikeansuuntaisia, vaikka jatkossa tarvitaan vielä lisää toimia tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Työryhmän esittämä ajatus tiekartasta tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi sai paljon tukea. Samoin laajaa kannatusta saivat työryhmän ehdotukset toimiksi, joilla tuetaan ihmisiä lopettamaan tupakointi.

Yksittäisistä toimenpide-ehdotuksista eniten kritiikkiä saivat verotusta, yhdenmukaisia tuotepakkauksia ja tuotteita sekä matkustajatuontia koskevat ehdotukset. Tosin ehdotus yhdenmukaisia tuotepakkauksia ja tuotteita koskevasta sääntelystä jakoi lausunnonantajat selvästi joko sitä voimakkaasti kannattaviin tai vastustaviin.

Tupakkateollisuudelta kritiikkiä

Kriittisimmin työryhmän ehdotuksiin suhtautuivat tupakkateollisuus ja sähkösavukealan toimijat. Myös elinkeinoelämän edustajat ja kaupan toimijat suhtautuivat tiettyihin työryhmän esityksiin kielteisesti.

Tupakkateollisuus ja sähkösavukealan toimijat peräänkuuluttivat lausunnoissaan, että haittojen vähentämistä koskeva politiikka pitäisi ottaa toimenpiteiden suunnittelussa huomioon. Heidän mielestään työryhmä on mietinnössään sivuuttanut tämän lähestymistavan lähes kokonaan.

Lähteet
STM (9.1.2019): Lausunnonantajilta tukea tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotuksille – tupakkateollisuus kriittinen
STM: Yhteenveto lausunnoista (pdf)