Runsas tupakointi voi heikentää näkökykyä

Rutgersin yliopistossa tutkittiin runsaan tupakoinnin vaikutusta näkökykyyn. Tutkijat havaitsivat, että yli 20 savuketta päivässä tupakoivat erottivat savuttomia verrokkeja heikommin värejä ja kontrasteja.

Tutkimuksessa verrattiin yli 20 savuketta päivittäin tupakoivia ja alle 15 savuketta koko elämänsä aikana polttaneita henkilöitä. Koehenkilöt olivat 25-45-vuotiaita. Heistä savuttomia oli 71 ja tupakoivia 63.

Tutkimuksessa huomattiin, että runsaasti tupakoivilla oli tupakoimattomia verrokkeja suurempia vaikeuksia erotella kontrasteja ja värejä toisistaan. Tupakoivilta löytyi merkittäviä muutoksia puna-viher- ja sini-kelta-värinäössä.

Tulokset viittaavat siihen, että savukkeiden sisältämät neurotoksiset kemikaalit saattavat aiheuttaa häiriöitä värinäkökyvyssä.  Tutkimuksen johtajan Steven Silversteinin mukaan tupakansavu koostuu useista terveydelle haitallisista yhdisteistä. Hän kertoo Rutgersin yliopiston tiedotteessa, että runsas tupakointi ja krooninen altistuminen yhdisteille vaikuttavat haitallisesti myös aivoalueeseen, joka prosessoi näkemistä.

Lisäksi tutkimus viittaa Silversteinin mukaan siihen, että nikotiini ja tupakointi vahingoittavat paitsi verisuonistoa, myös silmän verkkokalvon verisuonia ja neuroneja.

Lähde
ScienceDaily (18.2.2019): Heavy smoking can damage vision