ERS: Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia pohjautuu virheellisiin väitteisiin

European Respiratory Society ei suosittele tupakoinnin haittojen vähentämistä väestöpohjaiseksi strategiaksi. Sen sijaan järjestö tukee WHO:n tupakkapuitesopimusta, joka puoltaa uusien tuotteiden säätelyä.

Tupakoinnin haittojen vähentämisstrategiassa suositellaan vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden kuten sähkösavukkeiden, savuttomien tai uusien kuumennettavien tupakkatuotteiden käyttöä perinteisten savukkeiden sijaan. Näin erittäin haitallinen tuote korvataan vähemmän, mutta edelleen haitallisella tuotteella.

European Respiratory Society, ERS, toteaa tupakoinnin haittojen vähentämiseen liittyvässä kannanotossaan, ettei se voi suositella mitään keuhkoille tai ylipäätään terveydelle haitallista tuotetta. Sen sijaan järjestö tukee WHO:n tupakkapuitesopimusta (FCTC*), joka puoltaa uusien tuotteiden säätelyä, eikä suosittele haittojen vähentämistä väestöpohjaisena strategiana. European Respiratory Journal uutisoi ERS:n kannanotosta joulukuun alussa.

Argumentit

ERS Journalin mukaan järjestön näkökanta perustuu seitsemään näyttöihin perustuvaan argumenttiin.

1. Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia pohjautuu virheellisiin väitteisiin siitä, ettei tupakoitsija lopeta tai kykene lopettamaan tupakointia. Valtaosa haluaa lopettaa, ja toisaalta suuri osa tupakoitsijoista ei pidä nikotiiniriippuvuudestaan. Nykyiset tupakoitsijat polttavat vähäisempiä määriä, ovat motivoituneita lopettamaan ja raportoivat olevansa vähemmän riippuvaisia tupakasta kuin aiemmin. Tutkittuun tietoon perustuvaa vieroitushoitoa on olemassa, ja se on sekä turvallista että tehokasta.

2. Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia tukeutuu oletuksiin, että vaihtoehtoiset nikotiinituotteet olisivat tehokas apu tupakoinnin lopettamisessa. Yhtään näistä haittojen vähentämisen tuotteista ei ole hyväksytty tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi, eikä niiden tehosta tupakoinnin lopettamisen välineenä ei ole näyttöä. Eräässä tupakoinnin lopettamiseen liittyvässä tutkimuksessa havaittiin, että sähkösavukkeet olivat kaksi kertaa niin tehokkaita kuin nikotiinikorvaushoito yhden vuoden jälkeen, kun se yhdistettiin intensiiviseen lopettamisen tukeen. Kuitenkin 80 % aiemmista tupakoitsijoista jatkoi sähkösavukkeen käyttöä lopetettuaan perinteisten savukkeiden käytön ja pysyivät siten nikotiiniriippuvaisina. Toisaalta, neljätoista viidestätoista pitkittäistutkimuksesta osoitti, että sähkösavukkeen käyttö heikensi nikotiinista erossa pysymistä. Tutkimusten mukaan savuttomalla tupakalla ei ole tehoa tupakoinnin lopettamisen apuna.

3. Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia pohjautuu virheellisiin oletuksiin, että tupakoitsijat korvaavat perinteiset savukkeet vaihtoehtoisilla nikotiinituotteilla. Valtaosa sähkösavukkeen käyttäjistä (tyypillisesti 60-80 %) jatkaa tupakointia, eikä perinteisten savukkeiden käyttö näytä vähenevän merkittävästi. Kahden eri nikotiinituotteen käyttö on myös hyvin yleistä savuttomien tupakkatuotteiden käyttäjien keskuudessa. Kahden eri tuotteen käytöstä ei ole terveyshyötyä.

4. Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia pohjautuu dokumentoimattomiin oletuksiin, että vaihtoehtoiset nikotiinituotteet olisivat yleensä haitattomia. Vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden turvallisuudesta ei ole todisteita, päinvastoin. Lähes kaikki riippumattomat tutkimukset osoittavat näiden tuotteiden olevan potentiaalisesti haitallisia. Epävarmuus näyttää liittyvän enemmänkin haitallisuuden asteeseen kuin haitan olemassaoloon, mutta sähkösavukkeen käytön pitkäaikaisvaikutuksista ei ole näyttöä. Sähkösavukkeiden aerosolit saattavat aiheuttaa endoteelisolujen toimintahäiriön sekä reaktiivisen oksidatiivisen stressin muodostumisen. Eläinkokeissa on havaittu lukuisia haittavaikutuksia. Ihmisillä on havaittu hengitysteiden ahtaumaa ja säätelyhäiriöitä normaalissa keuhkojen homeostaasissa lyhytaikaisen altistumisen jälkeen.

Lisäksi väestöpohjaisista tutkimuksista on saatu kohtuullista näyttöä lisääntyneestä yskästä ja pihisevästä hengityksestä nuorilla sekä astman pahenemisen lisääntymistä myös passiivisesti sähkösavukkeen höyrylle altistuttaessa. Savuton tupakka aiheuttaa paljon syöpäkuolemia maailmanlaajuisesti. Ruotsalaisen kostean nuuskan syöpäriskistä ei ole sitovaa näyttöä. Kuumennettavien tupakkatuotteiden terveysvaikutuksista on hyvin vähän tietoa. Puolueettomat tutkijat ovat havainneet, että ne saattavat aiheuttaa krooniseen keuhkosairauteen liittyviä muutoksia hengitysteissä.

5. Vaihtoehtoisilla nikotiinituotteilla voi olla negatiivinen vaikutus kansanterveyteen, vaikka yksittäin ne osoittautuvat perinteisiä savukkeita haitattomimmiksi. Vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden etuja ja haittoja arvioitaessa täytyy ottaa huomioon tuotteiden vaikutus koko väestöön, eikä ainoastaan vähemmistönä oleviin tupakoitsijoihin. Kansanterveyden näkökulmasta näillä tuotteilla voi olla epäsuotuisa nettovaikutus, etenkin koska aiemmin tupakoimattomat käyttävät niitä yhä enemmän. Karkin tai hedelmän makuiset sähkösavukkeet vetoavat voimakkaasti lapsiin ja nuoriin. Jossakin päin maailmaa nuorten ja nuorten aikuisten sähkösavukkeen käyttö on yleistynyt merkittävästi. Nuorten sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt epidemian omaisesti sekä USA:ssa että Euroopassa, ja USA:ssa on esitetty maustettujen sähkösavukkeiden kieltämistä. Väestötutkimus osoitti, että sähkösavukkeen käytön jälkeen tupakoinnin (uudestaan) aloittaneita on enemmän kuin tupakoinnin lopettaneita. On myös merkittävää näyttöä siitä, että sähkösavukkeen käyttö lisää nuorilla tupakoinnin aloittamisen riskiä. Savuttoman tupakan käyttö, sähkösavukkeen tavoin, lisää tupakoinnin aloittamisen todennäköisyyttä.

6. Tupakoitsijat pitävät vaihtoehtoisia nikotiinituotteita toimivana vaihtoehtona näyttöihin pohjautuvalle tupakoinnin lopettamisen tuelle ja lopettamiseen tarkoitetulle lääkehoidolle. Tehokasta, näyttöön perustuvaa lääkehoitoa ja palveluja on olemassa. Lopettamispalvelujen käytön ja lääketieteellisesti testatun lääkehoidon käytön vähenemisen on havaittu tapahtuvan samalla, kun sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt. Tämä viittaa siihen, että näyttöihin perustuvat, tehokkaat tupakoinnin lopettamisen työkalut on korvattu vaihtoehtoisilla nikotiinituotteilla.

7. Tupakoinnin haittojen vähentämisen strategia pohjautuu virheellisiin väittämiin siitä, ettei tupakkaepidemiaa pystytä hillitsemään. Tupakoinnin vähentämiseen väestötasolla on useita toimivia strategioita. Tupakoinnin väheneminen tupakkasäätelyn keinoin on kansanterveyden suurimpia onnistumisia (27). Niissä maissa, joissa on tehokas tupakoinnin torjunta, on saatu aikaan vaikuttavia ja nopeita tuloksia tupakoinnin vähenemisessä. Tiedämme, mikä toimii. Tarvitsemme rohkeita johtajia toteuttamaan näyttöön perustuvaa tupakkasäätelyä.

Taustalla tupakkateollisuus

ERS toteaa, että monilla haittojen vähentämisen strategiaa suosittavilla terveydenhuollon ammattilaisilla, tupakkasäätelyn ammattilaisilla sekä päättäjillä on hyvä tarkoitus. He keskittyvät tupakoitsijoihin ja näkevät haittojen vähentämisen pragmaattisena tapana vähentää tupakkaepidemian tuhoisia vaikutuksia.

Hyvää tarkoitusta täytyy kuitenkin aina tukea vahvoilla näytöillä ennen laaja-alaista käyttöönottoa. Todisteet vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta puuttuvat edelleen, kun taas nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö leviää tupakoimattomien keskuuteen, mikä on kaikkein huolestuttavinta. Tupakkasäätelyssä haittojen vähentäminen pitäisi rajata koskemaan vähemmistönä olevaa korkean riskin tupakoitsijoita, mutta se ei ole väestöpohjainen strategia.

Vaihtoehtoiset nikotiinituotteet ovat pääasiassa tupakkateollisuuden tuottamia, ja tupakkateollisuudella on voimakas taloudellinen intressi näiden tuotteiden levittämiseen niin laajalle kuin mahdollista sekä tupakoitsijoille että tupakoimattomille. Tupakkateollisuus on valmistanut niin sanottuja turvallisempia tupakkatuotteita (mm. filtteri, kevyt, vähän tervaa). Vaihtoehtoiset nikotiinituotteet ovat tupakkateollisuuden tapa mukautua tupakoinnin ja sen hyväksyttävyyden vähenemiseen ja lisääntyneeseen savukkeiden säätelyyn.

Kun tupakoitsija lopettaa kokonaan (ei osittain), hän saa siitä useita terveyshyötyjä, koska ei enää altistu haitallisille aineille. Tupakoitsijat, jotka vaihtavat vaihtoehtoisiin tuotteisiin, altistuvat edelleen pitkäaikaisesti myrkyllisille ja karsinogeenisille aineille. Vähäisempänäkin tämä jatkuva myrkyille altistuminen on huono vaihtoehto tupakoinnin lopettamiseen verrattuna.

Mitä ERS suosittelee?

Tupakoinnin haittojenvähentämisstrategia perustuu hyvää tarkoittaviin, mutta virheellisiin tai näyttöön perustumattomiin väitteisiin tai oletuksiin. 40 maata on jo kieltänyt sähkösavukkeet ja/tai nikotiinipitoisen sähkösavukkeiden nesteen.

Ihmisten keuhkot on tarkoitettu hengittämään puhdasta ilmaa, eikä ”pienennettyjä määriä myrkkyjä ja karsinogeenejä”, eikä ihmiskehoa ole tarkoitettu riippuvuutta aiheuttavan aineen käyttöön. ERS ei voi suositella mitään tuotetta, joka on haitallinen keuhkoille tai terveydelle. Siksi ERS tukee vahvasti WHO:n tupakkapuitesopimusta (FCTC), joka myös tukee uusien tuotteiden säätelyä, eikä suosittele haittojen vähentämistä väestöpohjaisena strategiana.

*FCTC, Framework Convention on Tobacco Control

Lähde
European Respiratory Journal (54/2019): ERS and tobacco harm reduction