ADHD lisää nikotiiniriippuvuuden riskiä

ADHD:ta sairastavat nuoret aikuiset ovat muita alttiimpia nikotiiniriippuvuudelle, ilmenee amerikkalaistutkimuksesta. Tutkijoiden mukaan heille pitäisikin kertoa nikotiinin aiheuttamasta voimakkaasta riippuvuusriskistä jo ennen ensimmäisiä tupakka- tai sähkösavukekokeiluja.

Yhdysvaltalaisen Duke Universityn tutkijat testasivat nikotiinipitoista nenäsumutetta määrittääkseen nikotiinin vaikutuksia tupakoimattomilla nuorilla aikuisilla. Tutkimukseen osallistui 136 nuorta aikuista. Osallistujat olivat 18-25-vuotiaita, ja heistä noin puolella (61) oli ADHD-diagnoosi.

Kolmen ensimmäisen kokeen aikana tutkittaville annettiin sekä nikotiinipitoista että nikotiinitonta placebosumutetta. Seuraavilla kerroilla osallistujia pyydettiin valitsemaan tuotteista toinen – ensin rennossa ympäristössä laboratoriossa ja sitten tilanteessa, jossa osallistujat joutuivat ratkaisemaan matemaattisia tehtäviä. Osallistujat eivät tienneet, kumpi sumute sisälsi nikotiinia.

”ADHD:ta sairastavat valitsivat nikotiinisumutteen tilanteeseen katsomatta, kun taas muut valitsivat nikotiinipitoisen sumutteen useammin haasteellisia matematiikan tehtäviä ratkoessaan”, kertoo johtava tutkija, professori Scott Kollins Duken yliopiston tiedotteessa.

Riskistä kerrottava ennen ensimmäisiä kokeiluja

Tiedotteessa todetaan, että nikotiinin vaikutuksia aivoihin ja käyttäytymiseen on tutkittu vuosikymmenien ajan, eikä ole yllättävää, että ADHD-potilaat tuntevat vetoa nikotiiniin, koska se vaikuttaa aivojen fysiologiaan, joka liittyy ADHD:n kliiniseen tilaan.

”Tämä viittaa siihen, että aivan ensimmäinen nikotiinialtistus voi olla miellyttävämpi tai vahvempi ADHD:ta sairastaville, mikä puolestaan saattaa johtaa voimakkaampaan riippuvuuteen. Tämä on tärkeää sekä tupakointiin että sähkösavukkeen käyttöön koukkuun jäämisen kannalta”, Kollins toteaa.

Kuusi kuukautta tutkimuksen jälkeen tutkijat varmistivat, ettei kukaan osallistuneista ollut aloittanut tupakan tai nikotiinituotteiden käyttöä, mitä ei ollutkaan tapahtunut.

Tutkijat korostavat, että ADHD:ta sairastaville lapsille ja nuorille pitää puhua nikotiinin vaikutuksista ja potentiaalisesta nikotiiniriippuvuuden riskistä ennen ensimmäisiä tupakka- tai sähkösavukekokeiluja.

Tutkimus julkaistiin marraskuun lopussa Neuropsychopharmacology-julkaisussa: Increased subjective and reinforcing effects of initial nicotine exposure in young adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) compared to matched peers: results from an experimental model of first-time tobacco use.

Lähde
DukeHealth (9.12.2019): Young Adults with ADHD are At Higher Risk for Developing Nicotine Addiction