Brittitutkimus: Alkoholiala kannustaa odottavia äitejä juomaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan alkoholiala kannustaa naisia juomaan raskauden aikana julkaisemalla vääriä ja harhaanjohtavia tietoja riskeistä.

Tutkijat kävivät läpi 23 alkoholiteollisuuden rahoittaman organisaation verkkosivustot sekä 19 terveydenalan organisaation sivustoa Iso-Britanniasta, Irlannista, Yhdysvalloista, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Kanadasta. The Guardianin julkaiseman artikkelin mukaan aineistosta kävi ilmi, että teollisuuden rahoittamat toimijat sivuuttavat tieteelliset näytöt alkoholin aiheuttamista haitoista raskauden aikana ja kannustavat odottavia äitejä alkoholin kulutukseen.

Tutkijat havaitsivat aineistossa muun muassa väitteitä siitä, että raskauden aikana käytetty alkoholi ei aiheuttaisi aina haittaa. Esimerkiksi Bacardi myöntää, että raskaudenaikaiseen alkoholin käyttöön liittyy riskejä, mutta yhtiö väittää myös olemassa olevien näyttöjen vastaisesti, että liiallisen käytön raja voisi vaihdella yksilöittäin. Kanadalainen alkoholiteollisuuden rahoittama Educ’alcool puolestaan ohjeistaa, että alkoholin aiheuttamat riskit sikiölle pienenevät merkittävästi, jos tuleva äiti ottaa vain yhden juoman silloin tällöin.

”Potentiaalinen vaara kansanterveydelle”

”Teollisuuden rahoittamilla organisaatioilla näyttää olevan johdonmukainen strategia raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä viestimiselle. Yksi mahdollinen syy tähän on se, että naiset ovat tärkeä osa markkinoita”, tutkimusta vetänyt professori Mark Petticrew, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, toteaa the Guardianille.

”Tutkimus tarjoaa lisänäyttöä siitä, että nämä organisaatiot aiheuttavat potentiaalisen vaaran kansanterveydelle ja erityisesti raskaana oleville sekä heidän odottamilleen lapsille, eikä näillä organisaatioilla pitäisi olla roolia terveystietojen levittämisessä.”

Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskusten mukaan yksi kymmenestä yhdysvaltalaisnaisesta käyttää alkoholia raskauden aikana (yksi alkoholiannos 30 päivän aikana), ja yksi 33 naisesta juo humalahakuisesti raskauden aikana.

Tutkimus on julkaistu Journal of Studies on Alcohol and Drugs -sivuilla.

Lähteet

Journal of Studies on Alcohol and Drugs: Pregnancy, Fertility, Breastfeeding, and Alcohol Consumption: An Analysis of Framing and Completeness of Information Disseminated by Alcohol Industry–Funded Organizations

The Guardian 14.10.2019: Alcohol industry ’puts pregnant women at risk’, researchers say

Centers for Disease Control and Prevention, 25.9.2015: Alcohol Use and Binge Drinking Among Women of Childbearing Age — United States, 2011–2013