Brittitutkimus: Alkoholiala kannustaa odottavia äitejä juomaan

Alkoholiala kannustaa naisia juomaan raskauden aikana julkaisemalla vääriä ja harhaanjohtavia tietoja riskeistä, ilmenee Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkijat kävivät läpi 23 alkoholiteollisuuden rahoittaman organisaation verkkosivustot sekä 19 kansanterveysorganisaation sivustoa Iso-Britanniasta, Irlannista, Yhdysvalloista, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Kanadasta. The Guardian- lehden julkaiseman artikkelin mukaan aineistosta kävi ilmi, että teollisuuden rahoittamat toimijat sivuuttavat tieteelliset näytöt alkoholin aiheuttamista haitoista raskauden aikana ja kannustavat odottavia äitejä alkoholin kulutukseen.

Tutkijat havaitsivat aineistossa muun muassa väitteitä siitä, ettei raskauden aikana käytetty alkoholi aiheuttaisi aina haittaa. Esimerkiksi Bacardi myöntää, että raskaudenaikaiseen alkoholin käyttöön liittyy riskejä, mutta yhtiö väittää myös olemassa olevien näyttöjen vastaisesti, että liiallisen käytön raja voisi vaihdella yksilöittäin. Kanadalainen alkoholiteollisuuden rahoittama Educ’alcool puolestaan ohjeistaa, että alkoholin aiheuttamat riskit sikiölle pienenevät merkittävästi, jos tuleva äiti ottaa vain yhden juoman silloin tällöin.

”Potentiaalinen vaara kansanterveydelle”

”Teollisuuden rahoittamilla organisaatioilla näyttää olevan johdonmukainen strategia raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä viestimiselle. Yksi mahdollinen syy tähän on se, että naiset ovat tärkeä osa markkinoita”, tutkimusta vetänyt professori Mark Petticrew, The London School of Hygiene and Tropical Medicine, toteaa the Guardianille.

”Tutkimus tarjoaa lisänäyttöä siitä, että nämä organisaatiot vaarantavat kansanterveyttä ja erityisesti raskaana olevien sekä heidän odottamiensa lasten terveyden. Näillä organisaatioilla ei pitäisi olla mitään tekemistä  terveystietojen levittämisessä.”

Tutkimus on julkaistu Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä.

Lähteet
Journal of Studies on Alcohol and Drugs (13.10.2019): Pregnancy, Fertility, Breastfeeding, and Alcohol Consumption: An Analysis of Framing and Completeness of Information Disseminated by Alcohol Industry–Funded Organizations
The Guardian (14.10.2019): Alcohol industry ’puts pregnant women at risk’, researchers say