EU tukee miljoonilla euroilla tupakan viljelyä terveyden ja ruoantuotannon kustannuksella

Tupakan viljelyn tukeminen on suuressa ristiriidassa Euroopan syöpäohjelman ja EU:n Pellolta pöytään -strategian kanssa, huomauttaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry Maailman tupakattomana päivänä 31.5.2023.

EU on pyrkinyt ehkäisemään syöpää jo vuosikymmenten ajan. Tupakoinnin torjunta sekä kansalaisten suojelu vaarallisilta aineilta onkin pelastanut ihmishenkiä ja pidentänyt elinikää. Toisaalta EU tukee tupakan viljelyä, vaikka joka kolmas syöpä johtuu tupakoinnista.

Tupakan viljelyä tuetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policyn CAP) kautta. Tukea myönnettiin tupakan viljelyyn yhteensä yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio perustuu tupakkaa kasvattavien EU-maiden keskimääräisiin viljelytukiin ja tupakan viljelyyn käytettyihin viljelyhehtaareihin. Euroopan komission mukaan EU:ssa käytettiin tupakan viljelyyn noin 66 000 hehtaaria maata vuonna 2018.

”Tupakkatuet vievät pohjaa Euroopan syöpäohjelmalta, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tupakoinnin vähentyminen siten, että alle 5 prosenttia Euroopan väestöstä käyttäisi tupakkaa vuoteen 2040 mennessä. EU:n Pellolta pöytään -strategian tavoitteena puolestaan on tehdä elintarvikejärjestelmistä oikeudenmukaisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä. Tupakan tuotanto ei missään muodossa edistä näitä tavoitteita”, toteaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tupakkaa viljellään yhä 12 EU-maassa – viljely vie tilaa ruokakasveilta

Euroopan komission mukaan tupakkaa viljellään tällä hetkellä 12 EU-maassa. Tärkeimmät tuottajat ovat Italia, Espanja, Puola, Kreikka, Kroatia, Ranska, Unkari ja Bulgaria, joiden osuus EU:n tupakan tuotannosta on 99 prosenttia. EU:ssa tuotetaan vuosittain alle kaksi prosenttia koko maailman raakatupakasta.

Tupakan viljely on vähentynyt EU:ssa tasaisesti vuodesta 1991, jolloin tupakkaa kasvatettiin noin 400 000 tonnia kahdeksassa EU-maassa. Kuitenkin vuonna 2018 tupakkaa kasvatettiin yhä 140 000 tonnia, ja neljä uutta EU-maata oli liittynyt tuottajamaiden joukkoon.

Tupakkakasvi tarvitsee paljon ravinteita, minkä vuoksi viljelysmaa ei ole sopiva jatkuvaan käyttöön, ellei siihen lisätä huomattavasti lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä. Täten tupakan viljely on voimakkaasti riippuvainen torjunta-aineista, jotka saastuttavat maaperää ja pohjavettä. Torjunta-aineiden käyttö on suuri kansanterveysuhka, koska se liittyy kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään ja sydänsairauksiin.

Tupakkakasvien suuri ravinnetarve myös köyhdyttää nopeasti maaperää ja vie viljelysmaata ruokakasvien tuotannolta. EU:ta laillisesti sitovan WHO:n tupakkapuitesopimuksen mukaan tupakan viljelijöitä tulisikin tukea siirtymisessä muiden kasvien viljelyyn. Nyt EU toimii täysin sopimuksen vastaisesti. 

Maailman tupakaton päivä: ”Ruokaa, ei tupakkaa”

WHO:n Maailman tupakatonta päivää vietetään perinteisesti 31.5. Tänä vuonna päivän teemana on ”Ruokaa, ei tupakkaa”. Päivän tavoitteena on kannustaa hallituksia lopettamaan tupakan kasvattamisen tuotantotuet ja käyttää nämä rahat tukemalla viljelijöiden siirtymistä kestävien, ravitsevien viljelykasvien kasvattamiseen, mikä vahvistaa maailmanlaajuista elintarviketurvaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä viljelijöiden tietoisuutta kestävän viljelyn eduista.