Pohjois-Karjala-projektin käynnistymisestä 50 vuotta – projektista tuli kansainvälinen suunnannäyttäjä

Alueellisesta Pohjois-Karjala-projektista tuli maailmanlaajuinen esimerkki, jolla oli merkittävä vaikutus myös suomalaisten tupakoinnin vähenemiseen.

Vuonna 1972 käynnistetty Pohjois-Karjala-projekti pyrki puuttumaan suureen sydänkuolleisuuteen ja otti tupakoinnin vähentämisen keskeiseksi välitavoitteeksi. Suomesta tuli edelläkävijä tupakkapolitiikan kehittämisessä, kun tupakkalaki hyväksyttiin vuonna 1976. Suomi oli myös ensimmäinen maa maailmassa, joka asetti tupakkalainsäädännön tavoitteeksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisen.

”Pohjois-Karjala-projektilla on ollut suuri vaikutus kansalliseen tupakoinnin vähenemiseen ja tupakkapolitiikan kehittymiseen. Projekti osoitti, että monialainen ja -puolinen tupakoinnin vähentämistyö on kannattavaa. Tämänkaltaisella kattavalla viestintäkampanjalla olisi tarvetta nytkin ja sillä voitaisiin vauhdittaa tavoitettamme savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta”, toteaa terveysjärjestö Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tupakointi väheni Pohjois-Karjalassa vauhdilla

Projektin aikana tupakoinnin yleisyys väheni erityisesti miesten keskuudessa. Kun projekti alkoi vuonna 1972 miehistä tupakoi Pohjois-Karjalassa yli 52 % ja naisista lähes 12 %. Viiden vuoden kuluttua, vuonna 1977 miesten tupakointi oli laskenut hieman yli 43 %:iin ja naisten lähes 9 %:iin. Tupakoinnin vähentyminen oli nopeampaa kuin muualla maassa.

Projektin aktiivisen vaiheen jälkeenkin tupakoinnin yleisyys on Pohjois-Karjalassa laskenut valtakunnallisen trendin mukana. Vuonna 2020 päivittäin tupakoivien osuus oli Pohjois-Karjalassa ja koko maassa alle 11 prosenttia.

”Näin jälkeenpäin on vaikea tajuta, kuinka uutta lääketieteellinen tieto tupakoinnin terveysvaikutuksista silloin oli – oikeastaan vain noin 15 vuoden takaa USA:sta. Tupakointi oli silloin syvällä jokapäiväisessä elämässä. Muutosvaatimukset olivat varsin uusia ja outoja, toteaa projektin vetäjä”, professori Pekka Puska.

Modernia tupakasta vieroitusta

Projektin piirissä kehitettiin 1970-luvulla tupakasta vieroituksen menetelmä ja toteutettiin maailman ensimmäinen nikotiinikorvaushoidon kaksoissokkokoe.

Pohjois-Karjala-projektissa ryhdyttiin myös tupakoinnin vähentämiseen silloin varsin poikkeavilla tavoilla, monipuolisella työllä yhteisössä ja laaja-alaisella viestinnällä. Vuonna 1978 järjestettiin ensimmäinen televisiossa toteutettu Irti tupakasta -kurssi, joita tehtiin vuoteen 1989 asti – yhteensä noin 70 lähetystä. Ohjelmalla oli suuret katsojaluvut, ja tupakoinnin lopettaneiden määrä oli huomattava.

Pohjois-Karjalassa järjestettiin myös ensimmäinen Lopeta ja voita -tupakoinnin lopettamiskilpailu, joka levisi sen jälkeen koko Suomeen. Lopulta WHO toteutti sen perusteella laaditun Q&Win -kilpailun, johon parhaimmillaan osallistui 100 maata.

”Vaikka piintyneisiin elintapoihin vaikuttaminen on yleensä vaikeaa, tupakka-asiassa tapahtunut kehitys on ollut huikea. Suomi on muutamassa vuosikymmenessä siirtynyt kohti savuttomuutta tilanteesta, jossa tupakointi oli joka paikassa läsnä. Sillä on ollut suuri vaikutus Suomen sodanjälkeisessä menestystarinassa kohti nykyaikaista hyvinvointivaltiota. Tähän kehitykseen 50 vuotta sitten köyhässä Pohjois-Karjalassa osaltaan luotiin alkutahteja”, Pekka Puska sanoo.

Pohjois-Karjalassa tupakoinnin vähentyminen on laskenut miesten keuhko- ja henkitorven syöpien määrää projektin alkamisesta vuoteen 2019 saakka noin 30 %. Tupakoinnin vähentyminen on myös heijastunut ennenaikaiseen sydänkuolleisuuteen, joka on laskenut 80 %.

”Pohjois-Karjala-projekti osoittaa, että tupakoinnin vähentämistyöllä on merkittävä vaikutus kansanterveyteen. Tätäkin taustaa vasten tarkastellen työ savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi on hyödyllistä ja auttaa sote-kustannusten kasvun hillitsemisessä”, toteaa Mervi Hara.