Taloyhtiöiden tupakointikieltoa helpotettava asunto-osakeyhtiölain uudistuksessa

Oikeusministeriö kartoittaa asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeita.  Suomen ASH ry:n puheenjohtaja  professori Pekka Puska painottaa, että  lakia tulee muuttaa niin, että tupakointi parvekkeilla tai asukkaiden hallitsemissa sisätiloissa voidaan kieltää enemmistöpäätöksellä. Hänen mukaansa tupakointikieltoihin liittyvä tilanne on taloyhtiöissä hyvin vaikea.

Tällä hetkellä tupakointi voidaan kieltää huoneistoparvekkeilla ja huoneistoissa lähinnä yhtiöjärjestyksessä, jonka muutos edellyttää kaikkien yhtiön osakkaiden suostumusta. Sekä asuntoyhteisöt että kieltoja määräävät viranomaiset ovat kokeneet tupakointikiellon hakemisprosessin työlääksi. Yksittäisen asukkaan kannalta tilanne saattaa tuntua jopa toivottomalta. Oikeusministeriön ehdotuksessa ei kuitenkaan esitetä tupakointikiellon saamisen helpottamista.

”Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa. Ympäristön tupakansavu lisää esimerkiksi keuhkosyövän riskiä. Lisäksi on arvioitu, että kaikkien ympäristön tupakansavulle altistuneiden sepelvaltimotaudin lisäriski on noin puolet aktiivitupakoijien riskistä. Jo pelkästään tämän vuoksi olisi perusteltua, että asunto-osakeyhtiö voisi itse kieltää tupakoinnin asuinhuoneistoihin kuuluvissa tiloissa enemmistöpäätöksin. Toivomme, että oikeusministeriö tarkistaa kantansa tähän asiaan”, professori Pekka Puska toteaa.

”Tupakansavulle altistuminen työssä on työsuojelukysymys. Asuintiloissa sen eliminointi kuuluu asukkaiden päätäntävaltaan vaikeasti toteutettavalla tavalla. Ristiriita ja epäsuhta on ilmeinen. Myös perustuslaki edellyttää, että julkinen valta turvaa jokaiselle oikeuden terveelliseen ympäristöön. Vaikeaan tilanteeseen on nyt mahdollista puuttua asunto-osakeyhtiölain yhteydessä, eikä tätä mahdollisuutta pidä sivuuttaa.”

Väestö kannattaa parveketupakointikieltoa

Toiminnanjohtaja Mervi Hara pitää merkittävänä epäkohtana, ettei taloyhtiöiden asukkaita suojella ympäristön tupakansavulta, vaikka ongelma on ilmeisen laaja. Tupakkalain mukaan kenenkään ei pidä altistua tupakansavulle työpaikalla. Sen sijaan asuntoyhteisöissä on vielä paljon asukkaita, jotka kärsivät asunnossaan naapureiden aiheuttamista tupakansavuongelmista.

”Viime vuoden marraskuussa teettämässämme tutkimuksessa lähes joka toinen (49 %) kerrostaloasukas kertoi asuntoon tai sen parvekkeelle kulkeutuvasta tupakansavusta. Toisen, viimekeväisen tutkimuksemme mukaan 63 prosenttia väestöstä olisi valmis kieltämään parveketupakoinnin.”

”Oikeus terveelliseen sisäilmaan tulee asettaa tupakointioikeuden edelle”, Mervi Hara kiteyttää.