Tupakan ostoikäraja 20 ikävuoteen? Väestö valmis muutokseen

Joka toinen suomalainen kannattaa tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamista 20 ikävuoteen. Enemmistö kannattaa myös tupakkatuotteiden käyttökieltoa muun muassa lasten leikkipaikoille, uimarannoille, bussipysäkeille ja taksitolpille.

Suomen ASH ry:n teettämään kyselytutkimukseen osallistuneista 51 prosenttia kannatti tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden ostoikärajan nostamista nykyisestä 18 vuodesta 20 ikävuoteen. Ikärajan nostamista vastusti 32 prosenttia, loput 17 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

”Väestöryhmien väliset erot olivat vähäiset, ja nuorimmassakin ikäryhmässä ikärajan nostamista kannatti 46 prosenttia. Mielipiteet eivät jakaantuneet merkittävästi myöskään sosioekonomisten ryhmien kesken. Jopa säännöllisesti tupakoivista 42 prosenttia kannattaa ikärajan nostamista. Kyse on viime kädessä nuorten suojelusta”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:sta korostaa.

Väestön näkemys on yhteneväinen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tupakkatyöryhmän kanssa. Työryhmä ehdotti tupakkalain muuttamista siten, ettei tupakkatuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita saisi myydä alle 20-vuotiaille.

”Tupakointi aloitetaan yleensä nuoruudessa, vain harva aloittaa tupakoinnin yli 20-vuotiaana. Kun ikäraja on nykyistä korkeampi, nuorten on vaikeampaa hankkia tupakkatuotteita. Lisäksi ikärajan koskiessa kaikkia nikotiinituotteita, ehkäistään nuorten nikotiiniriippuvuuden syntyminen.”

Bussipysäkit halutaan savuttomiksi

Kyselyyn vastanneista enemmistö kannattaa tupakkatuotteiden käyttökieltoja uusiin paikkoihin. Uimarannoille kiellon haluaisi 63 prosenttia, bussipysäkeille 60 prosenttia ja taksitolpille 52 prosenttia väestöstämme. Näissä mielipiteissä vastaajien oma tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttö näkyi erottavana tekijänä. Naiset kannattivat kieltojen laajentamisesta miehiä enemmän jokaisen kysymyksen kohdalla.

Pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa kannatetaan selkeästi muita alueita enemmän savuttomia bussipysäkkejä. Pääkaupunkiseudulla 66 prosenttia ja kaupunkimaisissa kunnissa 60 prosenttia kannattaa tupakkatuotteiden käyttökieltoa niillä. Maaseudullakin yli puolet vastanneista kannatti bussipysäkkien savuttomuutta.

Parveketupakointi jakaa mielipiteet

Parveketupakoinnin täydellinen kieltäminen jakoi mielipiteet: 46 prosenttia kannatti täyskieltoa ja 42 prosenttia vastusti. Alueellisesti eniten täyskieltoa kannatettiin pääkaupunkiseudulla (51 prosenttia vastanneista).

”Kieltoa kannatetaan tietenkin enemmän siellä, missä tupakansavua joutuu tahtomattaan hengittämään. Kaupunkiympäristöissä ihmiset asuvat lähekkäin”, sanoo Hara.

Savuttomien leikkipaikkojen kannatus oli suurta sekä kaupungeissa että maaseudulla. Kaikkiaan vastaajista 84 prosenttia kieltäisi savukkeiden, nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön pääasiassa lasten käytössä olevilla leikkipaikoilla. Niiden osalta myös lähes 80 prosenttia säännöllisesti tai satunnaisesti tupakoivista kannattaa kieltoa.