Mittaustulokset paljastavat: Norjassa myytävissä savukkeissa haitta-aineita yli sallitun rajan

Norjassa, kuten myös Suomessa, savukkeita poltettaessa saa syntyä tervaa korkeintaan 10 milligrammaa, nikotiinia enintään yksi milligramma ja hiilimonoksidia korkeintaan 10 milligrammaa. Koneilla tehtävät tutkimukset vääristävät savukkeiden todellisia haitta-ainemääriä, ilmenee tutkimuksesta.

Norjassa myytävissä savukkeissa on paljon enemmän syöpää aiheuttavia kemikaaleja kuin laki sallii. Tämä paljastui testeissä, jotka Norjan syöpäyhdistys (Norwegian Cancer Society, NCS) teetti hiljattain.

Testit teki hollantilainen riippumaton tutkimuslaitos Netherlands National Institute of Public Health and the Environment.

Viittä eri tupakkamerkkiä testattiin satunnaisotoksilla. Tutkimusmetodi oli muuten sama kuin virallisissa testeissä käytetty, mutta tuloksiin saatiin lisää tarkkuutta peittämällä savukkeen filtterissä olevat pienet ilmareiät samalla tavalla kuin tupakoitsijat peittävät ne sormillaan ja huulillaan tupakoidessaan.

Kaikki testatut viisi tupakkamerkkiä sisälsivät hiilimonoksidia enemmän kuin laki sallii. Neljässä oli tervaa yli sallitun rajan, mutta kaikki ylittivät savukeaskissa ilmoitetun määrän. Kaikki sisälsivät myös nikotiinia enemmän kuin pakkauksessa kerrottiin. Testatut tupakkamerkit olivat punainen Prince, valkoinen Prince, punainen Marlboro, kultainen Marlboro ja valkoinen Kent.

”Mittaustulokset osoittavat, että tupakkateollisuuden käyttämä testimenetelmä, jossa ilmareikiä ei peitetä, ei anna oikeaa kuvaa tupakoitsijoiden hengittämistä myrkyistä. Menetelmä vääristää todellisuutta ja on vain markkinointikikka. Tämän vuoksi Suomen tulisi pikaisesti ottaa käyttöön yhdenmukaiset tupakkatuotteiden pakkaukset, joista kaikki markkinointiaineisto olisi poistettu”, toteaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Norjan syöpäyhdistys vaatii viranomaisia valvomaan tarkemmin tupakkateollisuuden toimia.

Lisää tietoa
Verdens Gang (2018): Sigarettavsloringen: De Usynlige hullene (norjaksi)