”Nyt ei juuri kykene” – Puolet tupakoitsijoista haluaa lopettaa, mutta sähkösavukkeiden ja nuuskan käyttäjät eivät ole huolissaan terveyshaitoista

Noin puolet (47 prosenttia) tupakoitsijoista haluaa lopettaa tupakoinnin. Perus- tai ammattikoulun käyneet ovat korkeammin koulutettuja halukkaampia lopettamaan tupakoinnin. Tiedot ilmenevät Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Tupakointi on Suomessa vähentynyt. 15–79-vuotiaista 16 prosenttia tupakoi tutkimuksen mukaan päivittäin. Perus- tai ammattikoulun käyneistä tupakoitsijoista 53 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin, keskiasteen koulutuksen saaneista vain 38 prosenttia ja korkeasti koulutetuista 47 prosenttia.

Haluun lopettaa tupakointi vaikuttavat eniten terveyssyyt. 75 prosenttia päivittäin tupakoivista on hyvin tai hieman huolissaan tupakoinnin terveyshaitoista. Reilu kolmannes, 37 prosenttia, haluaa lopettaa tupakoinnin säästääkseen rahaa. Ne, joilla on alempi koulutustaso, haluavat muita useammin lopettaa tupakoinnin siitä syystä, että se on kallista. Moni perustelee haluttomuuttaan lopettaa sillä, että lopettaminen on liian vaikeaa.

Päivittäin tai satunnaisesti nuuskaavia on 4 prosenttia väestöstä. Nuuskan käyttäjistä 66 prosenttia ei ole huolissaan nuuskan terveyshaitoista. Huolettomasti suhtautuvien määrä on kasvanut, sillä vuonna 2009 vastaavassa tutkimuksessa lähes puolet vastaajista ei ollut huolissaan nuuskan terveyshaitoista.

Sähkösavukkeita käyttää päivittäin tai satunnaisesti 3 prosenttia vastaajista. Tutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden käyttäjistä valtaosa (60 prosenttia) myös tupakoi. Puolet sähkösavukkeiden käyttäjistä ei halua lopettaa käyttöä ja 66 prosenttia ei ole huolissaan sähkösavukkeiden terveyshaitoista. Lopettamisesta haaveilevien vastauksissa näkyy huoli siitä, ettei sähkösavukkeiden vaikutuksia ole tutkittu tarpeeksi eikä turvallisuudesta ole tietoa.

”Nuuskan tai sähkösavukkeiden käyttö merkitsee yleensä huomattavaa nikotiiniriippuvuutta. Nikotiinin ja muiden terveyshaittojen lisäksi näiden tuotteiden käyttäjillä on usein sekakäyttöä savukkeiden kanssa”, huomauttaa Suomen ASH ry:n hallituksen puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

”Ei pidä sanoa, että nämä tuotteet ovat ”terveellisempiä” kuin savukkeet, vaan että ne ovat selvästi epäterveellisiä, vaikka ehkä vähemmän vaarallisia kuin savukkeet, jotka todistetusti tappavat yli puolet käyttäjistään”, Puska jatkaa.

Nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö on aloitettu tupakointia useammin kokeilunhalusta, ja nuoret ovat aktiivisimpia kokeilijoita. Tupakoitsijoilla yhtä tärkeä syy aloittamiselle on ollut se, että kaverit tai läheiset ovat tupakoineet. Sähkösavukkeiden käyttäjillä kaikkein tärkein syy (43 prosenttia) on ollut halu lopettaa tupakointi tai vähentää sitä.

Taloustutkimus kartoitti tupakoitsijoiden, nuuskankäyttäjien ja sähkötupakan käyttäjien suhdetta tupakkatuotteiden käyttöön ja niiden terveyshaittoihin. Tiedonkeruu toteutettiin valtakunnallisessa internetpaneelissa toukokuussa ja tutkimukseen vastasi 6 027 henkilöä ikäryhmässä 15­–79 vuotta.

Otteita avovastauksista:

”En koe tarvetta sille. Se on tapa rentoutua ja kuolen joka tapauksessa.” (30–39-vuotias vastaaja tupakoinnin lopettamisesta)

”Nyt ei juuri kykene (muitakin stressin aiheita tarpeeksi), pidemmällä tähtäimellä kyllä.” (40-49-vuotias vastaaja tupakoinnin lopettamisesta)

”Riippuvuus mikä riippuvuus. Nikotiini on myrkkyä miten tahansa sitä annostelee.” (yli 50-vuotias vastaaja sähkötupakasta)

”Lopetin aikoinaan tupakanpolton koska siitä tuli yskä ja urheilu ei tuntunut hyvältä, kun keuhkot ei toiminut hyvin. Nuuska ei vaikuta keuhkoihin ja siitä tulee rento olo.” (40–49-vuotias vastaaja nuuskasta)