fbpx

Viherpesu

Viherpesulla tarkoitetaan yritysten esiintymistä ympäristöystävällisinä, vaikka niiden tuotteet ja käytännöt kokonaisuudessaan ovat ympäristölle haitallisia. Viherpesun todellisena tavoitteena ei ole ympäristön suojeleminen vaan tuotteiden myynti.

STOP:n ja WHO:n raportin (pdf) mukaan esimerkiksi tupakkayhtiö Philip Morris International (PMI) käytti yli 13 miljoonaa dollaria ympäristöhankkeisiin ja sosiaaliseen vastuun ohjelmiin vuonna 2014–2020. Saman ajanjakson aikana yhtiön liikevoitto oli yli 180 miljardia dollaria.

Tällaisten hankkeiden avulla tupakkayhtiöt pyrkivät luomaan kuvaa sosiaalisesti vastuullisesta, ympäristöä kunnioittavasta yritystoiminnasta. Todellisuudessa tupakkateollisuus aiheuttaa suurta vahinkoa terveydelle, ympäristölle ja ihmisoikeuksille.

Bathin yliopistossa on eritelty tupakkayhtiöiden eri puolilla maailmaa toteuttamia ympäristö- ja kestävän kehityksen yhteiskuntavastuuohjelmia, joiden perimmäinen tarkoitus on vaikuttaa poliittisiin päättäjiin ja estää sääntelyä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa PMI teki vuonna 2021 monivuotisen sopimuksen Clean up Britain -kampanjan kanssa tupakantumppijätteen torjumiseksi ja Portugalissa yhtiö on rahoittanut roskaamisen vastaista kampanjaa vuodesta 2018.

Tupakkayhtiöt ovat toteuttaneet vastaavanlaisia ympäristökampanjoita lukuisissa maissa sivuuttaen sen tosiasian, että ne itse tuottavat ympäristölle haitallisia tuotteita. Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tupakantumppia vuodessa. Lisäksi jokainen vaihe tupakan globaalissa tuotantoketjussa tupakan viljelystä ja kuivatuksesta savukkeiden valmistukseen, jakeluun, kulutukseen ja hävittämiseen vaatii paljon resursseja ja synnyttää jätettä ja päästöjä.

Tupakkayhtiöt pyrkivät kiillottamaan imagoaan myös esiintymällä eettisinä yrityksinä. Tupakkayhtiöt julkaisevat ”vastuullisuusraportteja”, vaikka yhtiöiden tuotteet tappavat vuosittain yli kahdeksan miljoonaa ihmistä. Tuotteiden valmistamisessa yhtiöt myös polkevat ihmisoikeuksia, muun muassa tupakan viljelijöiden oikeuksia. Siitä huolimatta esimerkiksi Philip Morris International väittää sivullaan vuoden 2024 maaliskuussa ”pyrkivänsä globaalina yrityksenä puolustamaan ihmisoikeuksia organisaatiossaan ja koko arvoketjussaan”.