Vahvojen nikotiinipussien myynti kielletään Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt päätöksen, joka kieltää 20 milligrammaa tai sitä enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa. Päätös tulee voimaan 21.6.2023.

Päätöksellä halutaan estää erityisesti vahvoista nikotiinipusseista terveydelle aiheutuvat vaarat. Etenkin lapset ja nuoret ovat nikotiinimyrkytysten riskiryhmää.

Tukesin mukaan nikotiinipussien pakkaukset ja tuotteiden maut on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat erityisesti nuoria käyttäjiä. Nikotiinipussien pakkauksiin ei usein ole selkeästi merkitty nikotiinin määrää yleisesti käytetyillä mitta-asteikoilla, joten kuluttajan voi olla vaikeaa päätellä miten vahvasta tuotteesta on kyse.

Nikotiinipusseihin liittyvät myrkytyskyselyt lisääntyneet

Myrkytystietokeskuksen mukaan nikotiinipusseihin liittyvät vuosittaiset myrkytyskyselyt ovat lisääntyneet aikavälillä 1.1.2017– 31.12.2022. Kyselyitä tuli vuonna 2017 yhteensä 11, mutta vuonna 2022 jo 51. Alle 18-vuotiaita koskevien kyselyiden osuus on kasvanut 27 prosentista (2017) 49 prosenttiin (2022), ja osuus on ollut vuosina 2019–2021 huomattavan korkea (57–66 %).

Nikotiinipussien myyntikieltoa valmistellaan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea linjasi huhtikuun alussa, että nikotiinipusseja ei pääsääntöisetsi enää luokitella lääkkeiksi. Siitä lähtien pusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa ja nikotiinipitoisuusrajaa.

Tällä hetkellä nikotiinipusseihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säädöksiä soveltuvin osin. Sosiaali- ja terveysministeriö on tupakkalain muutosesityksen luonnoksessa kuitenkin esittänyt, että nikotiinipusseja ja niitä läheisesti muistuttavia tuotteita säädettäisiin samalla tavalla kuin suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa. Tämä tarkoittaisi nikotiinipussien myynnin, muun luovuttamisen ja välittämisen kieltoa sekä maahantuonnin pääasiallista kieltoa.

Lähde
Tukes (14.6.2023): Nikotiinipussien vahvuuksille uusia rajoituksia – 20 mg tai enemmän nikotiinia sisältävät pussit poistettava markkinoilta