Tupakointi selittänee osan teiniäitien suurentuneen ennenaikaisen kuolleisuuden riskistä

Teiniraskauden kokeneilla on suurempi psykiatrisen sairastumisen ja ennenaikaisen kuoleman riski vielä useita vuosia raskauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi riski kuolla keuhkosyöpään oli suurentunut, kerrotaan Duodecim-lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Teiniraskauden kokeneilla riski ennenaikaiseen kuolemaan tai psykiatriseen sairastumiseen ovat suurentuneet riippumatta siitä, päättyykö raskaus synnytykseen vai raskaudenkeskeytykseen. Teiniraskaus ei itsessään selitä suurentunutta riskiä, vaan kyseessä on useista eri tekijöistä muodostuva kokonaisuus.

Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa selvitettiin teiniäitien ennenaikaisen kuolleisuuden riskiä vanhempiin äiteihin nähden. Vastaavasti brittiläisessä rekisteritutkimuksessa tutkittiin teiniäitien ennenaikaisen kuolleisuuden riskiä verrattuna lapsettomiin naisiin ja vanhempiin äiteihin. Näissä tutkimuksissa seuranta-aika ulottui korkeimmillaan 49 vuoden ikään. Molemmissa tutkimuksissa todettiin teininä äideiksi tulleilla suurempi ennenaikaisen kuolleisuuden riski kuin vanhemmilla äideillä tai lapsettomilla naisilla.

Teiniäitien riski kuolla keuhkosyöpään ja kohdunkaulasyöpään oli suurentunut. Lisäksi ruotsalaistutkimuksessa kuolemat iskeemisiin sydänsairauksiin olivat teiniäideillä yleisempiä kuin vanhemmilla äideillä.

Tupakointi on keskeinen sydän- ja verisuonitautien sekä keuhko- ja kohdunkaulasyövän riskitekijä. Nuoret synnyttäjät tupakoivat yleisemmin kuin vanhemmat synnyttäjät. Tupakointi selittänee merkittävän osan edellä kuvatuista löydöksistä, vaikka tupakointia ei pystyttykään huomioimaan taustamuuttujana näissä tutkimuksissa.

THL:n vuoden 2021 Perinataalitilaston ennakkotietojen mukaan alle 20-vuotiaista synnyttäjistä raskauden aikana tupakoi 33 prosenttia. Heistä 52 prosenttia ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Vastaavasti yli 35-vuotiaista synnyttäjistä raskauden aikana tupakoi viisi prosenttia, ja heistä 53 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden alkuaikana.

Lähteet
Duodecim 2023: Pitkäaikaisterveys teiniraskauden jälkeen
THL (28.11.2022): Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2021