Tupakkayhtiöt vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Yhdysvalloissa tupakkayhtiöt sopivat oikeudenkäynnit osavaltioiden kanssa tupakkaa koskevista terveydenhuoltokustannuksista (Master Settlement Agreement, MSA). Sopimuksen perusteella tupakkayhtiöt ovat joutuneet maksamaan osavaltioille miljardeja dollareita korvatakseen tupakan aiheuttamia terveydenhoitokuluja ja taloudellisia menetyksiä.  Lisäksi yritykset sitoutuivat mm. rajoittamaan tai lopettamaan markkinointiaan.

Tupakkayhtiöt ovat tähän asti pystyneet osin estämään MSA:n kaltaisia oikeustoimia Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tupakkayritysten poliittinen ja taloudellinen voima on valtava, minkä takia monet maat ovat jääneet alakynteen käynnistäessään oikeustoimia tupakkayhtiöitä vastaan. Jotta tupakkayhtiöt saisivat maat luopumaan oikeustoimista, tupakkateollisuus hyödyntää määrätietoista kolmen taktiikan strategiaa.

Yksi taktiikka on uhkailla oikeustoimilla, jotta se saisi ehkäistyä liiketoimintaansa rajoittavia lainsäädäntöjä, kuten yhdenmukaisia tupakkapakkauksia koskevat lait.

Toinen taktiikka on korostaa yhteiskuntavastuuta. Se perustuu yksinkertaisesti imagonsa kohottamiseen: Tupakkayhtiöt tulee nähdä hyväntekijöinä ja tupakkaongelman ratkaisijoina. Esimerkiksi Philip Morris International esiintyy hyväntekijänä ja ”savuttoman tulevaisuuden” puolustajana mm. rahoittamansa säätiön avulla samaan aikaan, kun myy 10 miljoonaa savuketta minuutissa.

Kolmas taktiikka on sekaantua kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen hallitusten välisiin neuvotteluihin. Puitesopimuksen artikla 19 nimittäin kehottaa harkitsemaan lainsäädännön kehittämistä rikos- ja siviilioikeudellisen vastuun osalta. Tällä hetkellä puitesopimukseen liittyvä taktiikka on etusijalla, sillä WHO:n puitesopimuksen osapuolten 10. konferenssi pidetään marraskuussa.  Tupakkayhtiöt ovat yrittäneet ja yrittävät yhä päästä mukaan neuvottelupöytiin, vaikka sopimus kieltää sen selkeästi.

Nyt on aika toimia

Tieto tupakkateollisuuden aiheuttamista haitoista ja niiden kustannuksista lisääntyy jatkuvasti. Tupakka aiheuttaa maailmanlaajuisesti 422 miljardia dollaria terveydenhuoltokustannuksia ja arviolta 1,85 biljoonaa dollaria taloudellisia kustannuksia. Tupakka aiheuttaa merkittävää haittaa myös ympäristölle. Esimerkiksi Kiinassa tupakkatuotejätteen siivoaminen aiheuttaa 2,6 miljardin dollarin kustannukset vuosittain.

Lisäksi joka vuosi kahdeksan miljoonaa ihmistä kuolee täysin estettävissä olevan epidemian vuoksi. Joka vuosi tupakkateollisuus myös houkuttelee tuotteidensa kuluttajaksi kokonaan uuden sukupolven, joista monet myöhemmin sairastuvat tai kuolevat näiden tuotteiden käytön seurauksena.

Tupakkateollisuuden kustannusvastuu tukee WHO:n tupakkapuitesopimuksen artiklaa 19. WHO:n FCTC kehitti äskettäin interaktiivisen oppaan siitä, miten edetä oikeudellisissa toimissa tupakkateollisuutta vastaan, jotta ne saataisiin taloudelliseen vastuuseen maille aiheuttamistaan vahingoistaan.

Corporate Accountability -järjestö esittää, että hallitusten tulee vaatia tupakkayhtiöt korvaamaan aiheuttamansa haitat. Tämän vuoksi järjestö kerää allekirjoituksia WHO:n tupakkapuitesopimuksen sopimusosapuolille, muille hallitusten edustajille ja kansanterveysviranomaisille osoitettuun vetoomukseen. Jokainen voi osallistua. Allekirjoita vetoomus täällä.

Lähteet
Corporate Accountability: Make Big Tobacco Pay!
WHO FCTC: Welcome to the WHO FCTC Article 19 Civil Liability Toolkit
Global Center for Good Governance in Tobacco Control GGTC (17.3.2023): The Year Countries Made Big Tobacco Pay