Euroopan komissiolta vaaditaan selvitystä tupakkalobbareiden kanssa järjestetyistä kokouksista

Komissio ei ole pitänyt pöytäkirjaa kaikista tupakkateollisuuden edustajien kanssa järjestetyistä tapaamisista.

Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly pyytää komissiolta selvitystä vuorovaikutuksesta tupakka-alan lobbareiden kanssa. Oikeusasiamies havaitsi useita ongelmia tutkittuaan yksityiskohtaisesti asiakirjat, jotka koskivat komission ja tupakkateollisuuden edustajien tapaamisia vuosina 2020 ja 2021.

Useat komission osastot pitivät kokouksia tupakka-alan edustajien kanssa näinä vuosina. Terveys- ja ruokaturvallisuusosasto DG Sante on kuitenkin ainoa, joka julkaisee pöytäkirjat kaikista tällaisista tapaamisista. Muut osastot julkaisevat vain tapaamiset korkeiden virkamiesten tai komission jäsenten kanssa, mikä osoittaa, ettei käytäntö tupakkalobbauksessa ole muuttunut oikeusasiamiehen edellisen, vuoden 2016 tutkimuksen jälkeen.

Oikeusasiamies pyytää komissiolta selvitystä myös siitä, miten se arvioi tupakkalobbaajien tapaamisten tarpeellisuuden. WHO:n tupakan torjuntaa koskevassa puitesopimuksessa (FCTC) todetaan, että vuorovaikutusta tupakkateollisuuden kanssa tulee tapahtua vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä sääntelyn kannalta.

EU allekirjoitti tupakkapuitesopimuksen vuonna 2004. Sopimus velvoittaa rajoittamaan vuorovaikutusta tupakkateollisuuden kanssa ja tekemään siitä läpinäkyvää. Nyt kaikkien kokousten sisällöstä ei ole tietoa, koska pöytäkirjoja ei ole.

Oikeusasiamies on pyytänyt komissiolta vastausta heinäkuun 2023 puoliväliin mennessä.

Lähde:
Euroopan oikeusasiamies (19.4.2023): Ombudsman finds lack of transparency in Commission meetings with tobacco lobbyists