Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni vuonna 2021

Koronapandemia vaikutti laskusuhdanteisesti savukkeiden ja nuuskan matkustajatuontiin viime vuonna. Savukkeiden matkustajatuonti väheni 13 prosenttia ja nuuskan 26 prosenttia vuodesta 2020, selviää viranomaisten tekemässä kyselytutkimuksessa.

Suomalaiset toivat matkustajatuontina maahan kaikkiaan noin 146 miljoonaa savuketta ja 6,9 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Suomeen palanneista matkustajista 12 prosenttia toi mukanaan savukkeita ja 8 prosenttia nuuskaa.

Koronapandemia ja matkustusrajoitukset pitivät matkustajatuonnin määrän vuoden 2020 tapaan alhaisena. Maahan palanneiden matkustajien määrä oli 21 prosenttia vuoden 2019 määrästä.

Savukkeita ja nuuskaa tuotiin sekä omaan että toisen käyttöön: 68 prosenttia matkustajista toi savukkeet omaan käyttöön, 22 prosenttia toisen käyttöön ja 10 prosenttia toi sekä omaan että yhteiseen käyttöön. Matkustajatuontina tuodusta nuuskasta 78 prosenttia tuli omaan käyttöön ja 14 toisen käyttöön.

Matkustajista 35 prosenttia toi maahan savukkeita vähintään yhden kartongin verran. Nuuskaa tuotiin kerrallaan maahan keskimäärin 30 rasiaa paluuta kohti.

Vuonna 2021 matkustajatuontina tulleista savukkeista 77 miljoonaa eli 52 prosenttia ostettiin laivalta. Savukkeita tuotiin myös muun muassa Virosta (10 prosenttia) ja lentokentältä (5 prosenttia). Nuuskaa ostettiin merkittävästi eniten Ruotsista, kaikkiaan 5,5 miljoonaa rasiaa eli 80 prosenttia kaikesta matkustajatuontina maahan tuoduista nuuskarasioista.

Savukkeiden matkustajatuontia Suomeen on seurattu vuodesta 2006. Tänä aikana savukkeiden matkustajatuonnin määrä on vähentynyt. Nuuskan tuontia on vastaavasti seurattu vuodesta 2009, ja tänä aikana nuuskan matkustajatuonnin määrä on ollut kasvussa. Matkustajatuontitulokset eivät sisällä ammattimaista laitonta maahantuontia.

Matkustajatuontiseurantatutkimuksen teettivät valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS puhelinhaastatteluilla. Haastateltavia valittiin satunnaisotannalla 500 yli 15-vuotiasta suomalaista (pois lukien Ahvenanmaa).

Lähde
Valtiovarainministeriö (17.2.2022): Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti väheni