RESET Alcohol -ohjelma tukee alkoholipolitiikan kehittämistä

Kansainvälisen kansanterveysjärjestö Vital Strategiesin johtaman RESET Alcohol -ohjelman tavoitteena on alkoholiin liittyvien haittojen vähentäminen.

Vital Strategiesin johtama RESET Alcohol tukee seuraavan kolmen vuoden aikana alkoholipolitiikan kehittämistä pääasiassa Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Alkoholin kulutus on suoraan yhteydessä yli 200 sairauteen ja vammaan sekä esimerkiksi maksa- ja sydänsairauksiin ja eräisiin syöpätauteihin. Terveyshaittoja pahentavat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kokemat sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat.

Alkoholin käyttö on kymmenen suurimman kuoleman, sairauden ja loukkaantumisen aiheuttajan joukossa maailmanlaajuisesti, ja se aiheuttaa 10 prosenttia 15–49-vuotiaiden kuolemista. Siitä huolimatta alkoholinkäytön ehkäisy ja vähentäminen on edelleen alirahoitettua ja laiminlyötyä.

Samaan aikaan alkoholiteollisuus levittää tuotteitaan lähes kaikille elämämme osa-alueille, kuten kouluihin, urheiluun ja mediaan. Aivan kuten tupakkamainokset aikoinaan, alkoholimainokset yhdistävät juomisen glamouriin ja hauskanpitoon – ei kulutuksesta aiheutuviin tauteihin ja vammoihin.

RESET Alcohol -ohjelman tavoitteena on kehittää ja toteuttaa näyttöön perustuvaa alkoholipolitiikkaa Maailman terveysjärjestön SAFER-ohjelman avulla. Näihin kuuluvat muun muassa hintojen nostaminen verotuksella, saatavuuden sääteleminen ja alkoholin markkinoinnin rajoittaminen.

Ohjelma edistää kumppanuuksien syntymistä hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan välille tarjoamalla teknistä ja taloudellista apua alkoholipolitiikan kehittämiseksi.

RESET Alcohol -ohjelma on saanut 15 miljoonan dollarin rahoituksen. Se noin kaksinkertaistaa olemassa olevan alkoholinhallinnan maailmanlaajuisen rahoituksen. GiveWell-järjestön rahoittamaan konsortioon kuuluvat Movendi International, Illinois Chicagon yliopiston terveystutkimuksen ja -politiikan instituutti, Global Alcohol Policy Alliance, NCD Alliance ja Maailman terveysjärjestö.

Lähde
Vital Strategies (16.11.2022): RESET Alcohol: A new initiative to reduce alcohol-related health harms