Global Drug Survey: humalajuominen Suomessa viidenneksi yleisintä

Global Drug Survey 2020 -kyselyn perusteella alkoholi on suomalaisten yleisimmin käyttämä päihde. Globaalissa vertailussa humalajuominen oli Suomessa viidenneksi yleisintä.

Vuoden 2020 Global Drug Survey -kyselyn aineisto kerättiin ennen koronapandemiaa vuoden 2019 lopussa, ja suomalaisia vastaajia oli 2835. Kysely ei ole väestötasolla edustava, mutta se toimii päihteisiin liittyvien trendien havainnoinnissa. Kaikkiaan vastaajia oli 25 maasta, yhteensä yli 110 000.

Suurin osa suomalaisista vastaajista oli miespuolisia ja alle 25-vuotiaita. Yleisin käytetty päihde suomalaisvastaajien keskuudessa oli alkoholi, jota edellisen 12 kuukauden aikana oli käyttänyt 93 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimmät aineet olivat kannabis (83 %), tupakka (75 %), amfetamiini (48 %), MDMA (46 %) ja bentsodiatsepiinit (43.5 %).

Suomi sijoittui viidenneksi globaalissa vertailussa, jossa kartoitettiin humalajuomisen yleisyyttä.  Vertailussa kysyttiin niiden päivien määrää vuodessa, jolloin vastaaja oli juonut itsensä humalaan. Yleisintä humalajuominen oli kyselyn perusteella Skotlannissa (33,8 päivää) ja Englannissa (33,7 päivää). Kolmantena oli Australia (31,8) ja neljäntenä Tanska (31,3). Suomen kohdalla luku oli 30,4. Globaali keskiarvo oli noin 21 humalapäivää vuodessa.

Alkoholin takia ensiapuun hakeutuneita oli globaalisti noin 2 prosenttia vastaajista, mutta vastaava luku Suomen osalta oli 4 prosenttia.

Naiset katuvat juomista miehiä useammin

Tutkimuksessa havainnoitiin myös alkoholin ja katumuksen välistä yhteyttä. Suomalaiset naisvastaajat ilmoittivat katuneensa humaltumista peräti 34 prosentissa kaikista juomiskerroista. Vastaava luku miehillä oli 25 prosenttia.

Pääsyyt siihen, että humaltuminen oli edennyt pidemmälle kuin vastaajat olisivat halunneet, olivat liian nopea juominen, juominen suurkuluttajien kanssa ja sekajuominen. Pääasialliset seuraamukset katumukseen johtavasta humaltumisesta oli paha krapula, jonkin sellaisen sanominen mitä ei olisi normaalisti sanonut ja lisääntynyt ahdistus seuraavana päivänä.

Lähteet
Youth Against Drugs (26.1.2021): Global Drug Survey 2020 tulokset julkaistu – suomalaisten päihteiden käyttö ennen koronaa
Global Drug Survey -raportti (pdf)