Nikotiinilla ehkä vaikutusta koronainfektioon

Nikotiinin ja koronaviruksen yhteydestä on jo löydetty viitteitä eläinkokeissa. Terveydenhuollossa pitäisikin tupakoinnin lisäksi puhua nikotiinista, sanoo Lääkärit tupakkaa vastaan -verkoston puheenjohtaja, lääketieteen tohtori Maria Juusela.

Juuselan mukaan nikotiinilla voi olla merkitystä koronainfektioon sairastumisessa ja infektion vakavuudessa, vaikka varmaa tutkimusnäyttöä aiheesta ei vielä ole.

”Meillä on kuitenkin fysiologiset perusteet olettaa, että näin on, sillä nikotiini lisää solujen pinnalla olevien ACE2-reseptorien ilmentymistä.”

Juusela selvittää, että koronavirus kiinnittyy ACE2-reseptoriin ja tunkeutuu sen kautta isäntäsoluun. Nikotiinireseptorin aktivoituminen solun pinnalla voi vaikuttaa myös solun sisälle päässeen koronaviruksen toimintoihin ja heikentää potilaan tilaa.

”Nikotiinireseptorit toimivat kehomme tärkeimmissä rakenteissa, kuten keuhkoissa, sydämessä, aivoissa ja suolistossa. Myös koronainfektio vaikuttaa näihin elimiin.”

Juuselan mukaan nikotiinireseptorien aktivoituminen samanaikaisesti lukuisissa eri elimissä saattaa osaltaan selittää koronaviruksen aiheuttamaa monielinvauriota, joka voi johtaa potilaan kuolemaan.

”Vahva hypoteesi tästä on olemassa. Lisää tutkimusta tarvitaan.”

Ihmisten nikotiinikuormasta tarvitaan tietoa

Juusela kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että koronan takia sairaalahoidossa olevien määrä on Yhdysvalloissa suurimmillaan lähes samoissa osavaltiossa, joissa aiemmin on todettu eniten sähkösavukkeen aiheuttamia vakavia keuhkosairauksia.

”Sähkötupakkaan liittyviä sairaalahoitoja on ollut eniten Illinois’n ja Texasin osavaltioissa, mutta lähes yhtä paljon New Yorkissa ja Kaliforniassa, missä koronainfektioon on sairastunut tuhansia ja kuollut satoja henkilöitä.”

Syy-yhteyttä ei ole tutkittu, mutta Juuselan mielestä havainto antaa aihetta huoleen.

”Tupakoinnin lisäksi nykyään käytetään yhä enemmän savuttomia nikotiinituotteita. Sen sijaan, että koronapotilailta kysyttäisiin pelkästään tupakoinnista, pitäisi kysyä nikotiinikuormasta – tulee se sitten tupakasta, sähkötupakasta, nuuskasta tai nikotiinivalmisteista.”

Juusela uskoo, että alueellisen tiedon kerääminen nikotiinituotteiden käytöstä olisi hyödyllistä ja loisi mahdollisuudet tarkemmalle tutkimukselle.

Apua kannattaa ottaa vastaan

Pitäisikö tupakointi siis lopettaa ilman nikotiinikorvaushoitoa?

”Se olisi ihannetilanne. Jotkut ovat vuosia käyttäneet nikotiinikorvaushoitoa, eikä sitä ole siihen tarkoitettu. Koronan aikana on kuitenkin tullut tietoa, että henkilöt, jotka ovat pitkään yrittäneet lopettaa, ovat nyt kaverin sairastuttua onnistuneet siinä. Sisäinen motivaatio on kaikkein tärkeintä.”

Juusela lisää, että nikotiinikorvaushoidon käyttö kannattaa toteuttaa terveydenhuollon ammattilaisen opastuksella, jolloin tupakka-ja nikotiiniriippuvuuden aste määritetään ensin ja seurannan myötä nikotiinikorvaustuotetta vähennetään asteittain ja lopetetaan.

”Korvaushoidon lisäksi tarvitaan yksilötukea, sillä pelkkien tuotteiden käyttäminen ei aina riitä. Jotkut jäävät koukkuun niiden käyttöön. Ihminen kaipaa sparrausta. On tyypillistä, että ensin lopettamista yrittää yksin ja sitten repsahtaessa pettyy itseensä. Apua kannattaa ottaa vastaan ulkopuolelta.”