Alkoholia käyttävät alaikäiset suosivat vähittäiskauppaan vapautettuja juomia

Vähittäiskauppaan vapautettujen alkoholijuomien suosio kasvoi alaikäisten keskuudessa vuoden 2018 lakimuutoksen jälkeen, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Tytöillä valmiiden juomasekoitusten osuus alkoholinkulutuksesta nousi 24 prosentista 37 prosenttiin.

Tutkimuksessa selvitettiin 14- ja 16-vuotiaiden nuorten suosimia alkoholijuomia vuosina 2017 ja 2019. Tomi Lintosen, Suvi Ahtisen ja Anne Konun julkaiseman tutkimuksen aineistona käytettiin nuorten terveystapatutkimuksia, otoksena 2451 nuorta vuonna 2017 ja 2119 nuorta vuonna 2019.

Vuonna 2017 tytöistä 41 prosenttia kertoi käyttävänsä alkoholia ja vuonna 2019 vastaava luku oli 45 prosenttia. Pojista 39 prosenttia käytti alkoholia vuonna 2017 ja 43 prosenttia vuonna 2019.

Oluen, juomasekoitusten ja siiderin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta lisääntyi tytöillä 55 prosentista 75 prosenttiin (sataprosenttinen alkoholi, 2017/2019), pojilla 69 prosentista 76 prosenttiin. Poikien osalta tutkijat toteavat, ettei kasvu ollut tilastollisesti merkittävä.

Tytöt suosivat juomasekoituksia, pojat oluita

Tytöillä valmiiden juomasekoitusten osuus alkoholinkulutuksesta nousi 24 prosentista (2017) 37 prosenttiin (2019). Siiderin osuus ei tytöillä muuttunut. Oluen osuus lisääntyi 11 prosentista 17 prosenttiin, mitä tutkijat eivät pitäneet tilastollisesti merkittävänä muutoksena. Viinin kulutus väheni tytöillä merkittävästi, väkevien alkoholijuomien kulutuksessa ei havaittu muutoksia.

Pojat suosivat olutta eniten molempina tutkimusvuosina. Vahvat alkoholijuomat olivat seuraavaksi suosituin juomatyyppi vuonna 2017, juomasekoitukset vuonna 2019. Pojilla ei havaittu tilastollisesti merkittäviä muutoksia alkoholinkulutuksessa, vaikkakin mietojen alkoholijuomien kulutus nousi 69 prosentista 76 prosenttiin.

Alkoholin käytön laskeva trendi pysähtyi

Tutkijat toteavat, että alkoholia käyttävien 14- ja 16-vuotiaiden määrä vaikuttaa kasvaneen tutkimusvuosien välillä, ja käytetyn alkoholin määrä näyttää myös lisääntyneen, vaikkakaan muutokset eivät olleet tilastollisesti merkittävät. Tutkijoiden mukaan voidaan kuitenkin jo päätellä, että pitkään jatkunut alkoholin käytön laskutrendi on pysähtynyt. Suuntaus näyttää olevan sama myös Ruotsissa 15-vuotiaiden keskuudessa.

Alkoholilain muutos astui voimaan vuoden 2018 alussa, ja se lisäsi vahvan oluen, siiderin ja erityisesti juomasekoitusten saatavuutta. Ennen lain astumista voimaan ennakoitiin, että lakimuutos todennäköisesti pysäyttää alaikäisten alkoholin käytön vähenemisen, tai jopa lisäävää sitä. Huolta herätti myös juomasekoitusten suosion ennakoitu kasvu, koska näiden juomien tiedetään vetoavan erityisesti nuoriin. Juomasekoitusten on havaittu kiinnostavan nuoria myös muualla maailmassa. Australiassa ne ovat 12-17-vuotiaiden suosituin alkoholijuoma. Suosioon vaikuttaa maun lisäksi juomien vahvuus ja hinta.

Tutkijoiden mukaan molemmat huolenaiheet – nuorten alkoholinkäytön vähenemistrendin pysähtyminen ja juomasekoitusten suosion kasvu – vaikuttavat konkretisoituneen. Juomatapojen ja suosituimpien juomien muutoksien sekä alkoholilain syy-seuraussuhdetta ei kuitenkaan voida todentaa, ja myös useat muut tekijät ovat voineet vaikuttaa nuorten valintoihin. Tutkijat huomauttavat, että väestön alkoholin kulutukseen liittyvät teoriat tukevat joka tapauksessa saatavuuden rajoittamista keinona kontrolloida alkoholinkulutusta.

Tutkijat pitävät jossain määrin yllättävänä, että myös humalahakuisessa alkoholinkäytössä suosittiin mietoja juomia – tytöt juomasekoituksia ja pojat olutta. Alko valvoo tutkimusten mukaan ikärajojen noudattamista ruokakauppoja paremmin, ja se voi vaikuttaa osaltaan mietojen juomien suosioon. Vain Alkosta saatavan viinin ja vahvan alkoholin suosio onkin laskenut alaikäisten parissa.

Alkoholipoliittiset rajoitukset suojaavat myös alaikäisiä

Väestötasolla vuodesta 2017 vuoteen 2019 tapahtui vähän muutosta alkoholin kokonaiskulutuksessa. Vahvojen juomasekoitusten, vahvan oluen ja vahvan siiderin suosio kasvoi, mutta muiden alkoholijuomien käyttö väheni.

Alkoholilakimuutos ja valmiiden juomasekoitusten vapauttaminen vähittäiskauppaan olivat suuren huomion kohteena vuonna 2017. Juomasekoitusten saama julkisuus saattoi osaltaan herättää niiden kiinnostavuutta.

Tutkijat arvioivat, että kattavat alkoholipoliittiset toimenpiteet, kuten verotus, mainonnan ja myynnin rajoitukset vaikuttavat paitsi koko väestön, niin myös nuorten alkoholin kulutukseen. Lisäksi tarvitaan tehokasta ikärajojen valvontaa ja rangaistuksia ikärajoitusten laiminlyönnistä.

Vuoden 2018 alkoholilakiuudistus vapautti 5,5-prosenttiset alkoholijuomat vähittäiskauppaan aiemman 4,7 prosenttisten sijaan. Vahvojen oluiden, siiderien ja juomasekoitusten myyntipisteiden määrä kasvoi 15-kertaiseksi.

Lähde
Sage Journals, Nordic Studies on Alcohol and Drugs (6.4.2020): Alcoholic beverage preferences among teenagers in Finland before and after the 2018 alcohol law change.