Selvin päin kesään -kampanja kannustaa nuoria päihteettömyyteen

Kampanja on viesti nuorille, heidän vanhemmilleen ja kaikille aikuisille. Se kannustaa rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta tämän päivän harkitsevilla ratkaisuilla. Nuorten päihteettömän kesän tulee olla yhteinen päämäärämme.

Koulujen päättäjäisjuhlia suunnitellaan parhaillaan. Nuorten juhlinta päihtyneenä altistaa kuitenkin tapaturmille ja myrkytystiloille sekä aiheuttaa terveyshaittoja.

Raittiuden ystävät ry:n koordinoima Selvin päin kesään -kampanja muistuttaa, että alkoholin myyminen, hankkiminen tai välittäminen alaikäiselle on laissa kielletty. Laki suojaa nuoria alkoholihaitoilta vain, jos aikuiset valvovat lain toteutumista ja noudattavat sitä itse.

Vaikka Alkon ja elintarvikeliikkeiden päihdeikärajavalvontaa on tehostettu merkittävästi viime vuosina, saavat nuoret kuitenkin yhä helposti päihteitä, useimmin kavereiltaan. ”Islannin ihmeeksi” kutsuttu nuorten päihteettömyyskehitys on mahdollinen Suomessakin vain kaikkien nuorten parissa toimivien yhteistyönä. Se lähtee jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin huolehtimisesta ja siitä, että tunnistamme päihdeapua tarvitsevat nuoret ja autamme heitä. Myös laittomaan päihteiden myynti- ja välitystoimintaan nuorille tulee puuttua määrätietoisesti.

Nuorten humalajuominen vähentynyt – kannabis yleisin hoitoon vievä päihde

Viime vuonna julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Näin Suomi juo -raportti toteaa alaikäisten nuorten alkoholinkäytön ja humalajuomisen vähentyneen koko 2000-luvun ajan. Lisäksi tupakointi on merkittävästi vähentynyt myös nuorten keskuudessa.

Toisaalta nuuskan käyttö ja sähkösavukekokeilut ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa viime vuosina. Vuoden 2018 Kouluterveyskyselyn mukaan nuuskaa päivittäin käyttävien peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisten ja ammatillisten opiskelijoiden osuudet ovat nousseet. Lisäksi kannabis on tällä hetkellä yleisin alle 20-vuotiaiden hoitoon vievä päihde.

Selvin päin kesään -kampanjassa on mukana Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi useita eri järjestöjä, myös Suomen ASH. Kampanja järjestetään tänä vuonna 17. kerran ja se sijoittuu erityisesti koulujen päättäjäisviikonloppuun touko-kesäkuun vaihteessa.

Lähde
selvinpainkesaan.fi