Savukkeiden ja nuuskan yhteiskäyttö yleistä nuorilla miehillä

Nuoret miehet käyttävät huolestuttavissa määrin sekä tupakkaa että nuuskaa, selviää Filhan ja Puolustusvoimien tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan tupakkatuotteesta toiseen myös siirrytään helposti.

Filha ja Puolustusvoimat ovat tutkineet nuorten miesten savukkeiden ja nuuskan ’tuplakäyttöä’. Samalla tutkittiin tupakkatuotteesta toiseen siirtymistä sekä koulutustason yhteyttä nuuskan ja savukkeiden käyttöön. Tutkimukseen liittyvä tieteellinen artikkeli on saatavilla BMC Public Health -lehdessä.

Tutkimus toteutettiin varusmiehille heidän ensimmäisen palvelusviikkonsa aikana 17 eri varuskunnassa vuonna 2014. Kyselyyn valittiin satunnaisotannalla 1971 varusmiestä. Vastaajat olivat 18-28-vuotiaita, valtaosa (92 %) 18-20-vuotiaita. Vastausprosentti oli 97,2.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että savukkeiden ja nuuskan yhteiskäyttö olevan odotettua yleisempää. Tupakointi oli yhteydessä matalaan koulutustasoon. Lukion käyneistä tupakoi päivittäin 10 prosenttia, kun peruskoulutaustaisista tupakoi päivittäin 57 prosenttia.

Nuuskan käytön ja koulutuksen välillä ei havaittu yhteyttä.

Tutkimukseen osallistuneista varusmiehistä

  • 21 % käytti sekä savukkeita että nuuskaa
  • 35 % tupakoinnin lopettaneista käytti nuuskaa päivittäin
  • yli 40 % nuuskan käytön lopettaneista tupakoi päivittäin
  • 34 % käytti nuuskaa, 14 % päivittäin
  • 40 % tupakoi, yli 25 % päivittäin

Tulokset ovat yhteneväiset aiemmin Pohjois-Suomessa toteutetun tutkimuksen kanssa (Hamari et al. 2013). Tutkijat viittaavat myös THL:n tutkimukseen (Tutkimuksesta tiiviisti: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000 – 2015), jonka mukaan savukkeiden ja nuuskan yhteiskäytön suosio kasvaa suomalaisten myöhäisteinien keskuudessa. Osa molempien tuotteiden käyttäjistä saattaa olla siirtymässä tuotteesta toiseen. Yhteiskäytön jatkumisen mahdollisuus on kuitenkin korkea.

”Suuntaus siirtyä tupakkatuotteesta toiseen on syytä ottaa huomioon lopettamisen tukea suunniteltaessa sekä tupakkapolitiikassa kaikilla yhteiskunnan tasoilla”, tutkijat toteavat.

Filha uutisoi tutkimuksesta sivuillaan syyskuussa 2019.

Lähde
PMC Public Health (2019): Alarming development of dual snus and cigarette usage among young Finnish males.