Nuorten kannabiskokeilut yleistyneet

Suomalaisten 15–16-vuotiaiden nuorten kannabiskokeilut ovat lisääntyneet ja asenteet kannabista kohtaan lieventyneet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotteessaan.  

Keväällä 2019 kerätty European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) -aineisto osoittaa, että peruskoulun 9.-luokkalaisten kannabiskokeilut ovat lisääntyneet, erityisesti pojilla. Tänä vuonna pojista 13 prosenttia ja tytöistä 9 prosenttia oli joskus kokeillut kannabista, kun vuonna 2015 luvut olivat 10 ja 7 prosenttia.

Nuoret myös uskovat aiempaa useammin, että kannabiksen käyttöön liittyy vain vähän tai ei lainkaan riskejä, ja kannabiksen hankinta on aiempaa useamman mielestä helppoa. Vuonna 2019 kannabiksen hankintaa piti helppona 27 prosenttia pojista ja 21 prosenttia tytöistä, kun vastaavat luvut neljä vuotta aiemmin olivat 17 ja 14 prosenttia.

Kannabis tullut alkoholin rinnalle

Nuorten alkoholin käytön suhteen on tapahtunut myönteistä kehitystä – yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Vuonna 1999 raittiiden nuorten osuus oli yhdeksän prosenttia, mutta vastaava osuus oli tänä vuonna jo 31 prosenttia.

Myös nuorten humalajuominen on vähentynyt. Vuosituhannen vaihteessa noin puolet nuorista oli juonut vähintään kuusi annosta alkoholia kerralla ainakin kerran viimeisen 30 päivän aikana. Tänä vuonna näin teki enää 22 prosenttia nuorista. Tyttöjen ja poikien väliset erot humalajuomisessa ovat vähäisiä.

THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalon mukaan kannabis ei kuitenkaan ole korvannut alkoholia, vaan näyttää siltä, että kannabiksen käyttö on tullut alkoholin käytön rinnalle. Kannabiksen käyttö on yleisempää alkoholia käyttävillä ja erityisesti säännöllisesti humalaan juovilla kuin raittiilla nuorilla.

Nuuskakokeilut lisääntyneet tytöillä

Vaikka nuuskan käytön yleistyminen on noussut haasteeksi 2010-luvulla, poikien nuuskakokeilut ovat THL:n mukaan vähentyneet vuoteen 2015 verrattuna. Tytöillä nuuskakokeilut ovat puolestaan lisääntyneet.

Vuonna 2019 pojista 35 prosenttia ja tytöistä 19 prosenttia oli joskus käyttänyt nuuskaa. Noin 10 prosenttia pojista ja tytöistä oli käyttänyt nuuskaa 30 viime päivän aikana. Vuonna 2015 lähes neljännes pojista ja viisi prosenttia tytöistä oli käyttänyt nuuskaa  30 viime päivän aikana.

Myös vuoden 2019 Kouluterveyskysely osoittaa, että perusopetuksen 8.–9. luokan oppilaiden ja lukion 1.– 2. vuoden opiskelijoiden nuuskan päivittäinen käyttö ei ole lisääntynyt vuoden 2015 jälkeen pojilla. Tytöillä päivittäinen käyttö sen sijaan on edelleen lisääntynyt.

Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) seuraa muutoksia eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käytössä sekä rahapelaamisessa.

ESPAD-tutkimus on tehty vuodesta 1995 lähtien joka neljäs vuosi 23–36 Euroopan maassa.

Lähteet
THL (12.11.2019): Nuorten raitistuminen jatkuu, mutta kannabiskokeilut ovat lisääntyneet
THL: Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – ESPAD-tutkimus 2019.
THL: Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2019
THL (2015): Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015 – ESPAD -tutkimuksen tulokset (pdf)

Lisää tietoa