Humalahakuinen juominen voi muuttaa DNA:ta

Runsas ja humalahakuinen juominen voi laukaista pitkäkestoisia geneettisiä muutoksia ja saada aikaan yhä kovempaa tarvetta alkoholin nauttimiselle, selvisi Rutgersin yliopiston johtamassa tutkimuksessa.

”Runsaasti alkoholia juovilla henkilöillä DNA voi muuttua siten, että he alkavat himoita alkoholia yhä enemmän. Tutkimustulos saattaa auttaa selittämään alkoholiriippuvuutta ja sen avulla voi kenties tulevaisuudessa ehkäistä alkoholisoitumista riskiryhmissä”, kertoo tutkimuksen johtaja, professori Dipak K. Sarkar Rutgersin yliopiston tiedotteessa.

Rutgersin ja Yalen yliopistojen tutkijat keskittyivät kahteen juomakäyttäytymistä hallitsevaan geeniin. Verratessaan maltillisesti alkoholia nauttivien, humalahakuisten ja runsaasti juovien koehenkilöiden ryhmiä, tutkijat havaitsivat geenien muuttuneen humalahakuisten juojien ja runsaasti alkoholia käyttävien ryhmissä. Lisäksi geenien kyky tuottaa proteiineja väheni. Muutokset lisääntyivät, mitä enemmän alkoholia kulutettiin.

Lisäksi koehenkilöille näytettiin olutpakkausten (beer containers) kuvia, jonka jälkeen heidän motivaatiotaan alkoholin nauttimiseen mitattiin. Koehenkilöt, joiden geeneissä esiintyi muutoksia, kokivat muita koehenkilöitä suurempaa halua juoda alkoholia.

Professori Sarkarin mukaan tutkimustulokset voivat auttaa tunnistamaan biomarkkereita, jotka ennustavat yksilön riskiä humalahakuiseen tai runsaaseen juomiseen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportin mukaan yli 3 miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2016 alkoholinkäyttöön.  Alkoholi aiheuttaa enemmän kuolemia kuin esimerkiksi AIDS, tuberkuloosi tai diabetes. Myös yli 5 prosenttia kaikista maailman onnettomuuksista ja sairauksista johtuu alkoholista.

Lähteet
Rutgersin yliopisto
WHO (27.9.2018): Global status report on alcohol and health 2018