Alkoholin tuotetiedot saatava pakkauksiin

Pienikin purukumipakkaus sisältää tarkat tuotetiedot, mutta alkoholituotteista nämä tiedot puuttuvat edelleen. Järjestöjen ja alkoholiteollisuuden edustajat kokoontuivat keskustelemaan alkoholin tuotemerkinnöistä EPT-verkoston, Ehyt ry:n ja Eurocaren keskustelutilaisuuteen Helsingissä.

Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä toi kansainväliseen tilaisuuteen Suomen kannan: Ainesosa- ja ravitsemustietojen, erityisesti energia-arvojen, ilmoittamisen tulisi olla pakollista kaikissa alkoholijuomissa, ja Suomi kannustaa EU:n komissiota tekemään esityksen asiasta.

”Ruokaan liittyvät merkinnät paranevat EU:ssa koko ajan. Tämän pitäisi koskea myös alkoholijuomia, jotka lain mukaan katsotaan ruoka-aineiksi”, Hielm totesi puheenvuorossaan ja toivoi kuluttajille mahdollisuutta tehdä valistuneita valintoja tuotetietojen perusteella.

Myös Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell puhui valinnanmahdollisuuden puolesta.

”Kuinka voit valita, jos et tiedä, mistä valita. Tuotetietojen tarpeeseen on useita syitä, esimerkiksi ekologiset tai eettiset perusteet. Tuottajien ei tarvitse tietää, minkä vuoksi kuluttajat haluavat tietää tuotteiden sisällöt”, Beurling-Pomoell totesi.

CPME: Terveysvaroitukset mukaan

EU:n komissio myönsi alkoholiteollisuudelle mahdollisuuden kehittää itsesäätelymekanismeja tuotetietojen antamiselle vuonna 2018. Patrick O’Sullivan, Standing committee of the Doctors (CPME) totesi, ettei itsesäätely ole kovin toimiva keino. Hän kertoi CPME:n tukevan jäsenvaltioiden mahdollisuutta parantaa väestön terveyttä lisäämällä alkoholituotteisiin lisämerkinnät. Tämä voisi tarkoittaa allergeenitietojen lisäksi esimerkiksi alkoholiin liittyviä terveysvaroituksia muun muassa alkoholin ja syövän yhteydestä.

Alkoholiteollisuuden mukaan tuotetietojen merkitseminen etiketteihin olisi pienyrittäjille liian suuri taakka. Teollisuuden edustajat toivat myös esille, että alkoholin koostumus vaihtelee vuosittain sadon mukaan. Ignacio Sanchez Recarte (CEEV, The European Committee of Wine Companies) puolsi tuotetietojen lisäämistä verkkoon. Hän myös huomautti, että tuotetietojen käännättäminen olisi tuottajille haasteellista. Tilaisuudessa todettiin, että käännätys on maahantuojien vastuulla, ja verkkoon lisättävät tuotetiedot nähtiin hyvänä lisänä, mutta ei yksistään riittävinä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston, Ehyt ry:n ja Eurocaren järjestämään tilaisuuteen osallistui niin virkamiehiä, järjestöjen ja teollisuuden edustajia.

Lähde
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto: Eu:ssa myytävien alkoholijuomien tuotetiedot pitää saada pakkauksiin