Miten nikotiinituotteiden käyttöön tulisi puuttua kouluissa?

Nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen kouluissa on tärkeä osa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Koulujen mahdollisuudet vaikuttaa nikotiinituotteiden käyttöön ovat merkittävät. Tämä edellyttää monipuolisia lähestymistapoja ja koko kouluyhteisön sitoutumista. Parhaimmillaan käyttöön puuttuminen toteutuu monitasoisesti oppilaitoksen rakenteissa.

Nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen kouluissa edistää lain toteutumista. Keskeistä puuttumisessa on nikotiinittoman koulu- ja toimintaympäristön luominen. Konkreettisia toimia ovat selkeät pelisäännöt ja toimintaohjeet, henkilöstön varhainen puuttuminen ja puheeksi otto, terveyskasvatuksen vahvistaminen, matalan kynnyksen tuen saatavuus sekä yhteistyö koulun ja kodin välillä. On tärkeää rakentaa kouluympäristö, jossa nuoren on mahdollista tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.

– Vastaajana terveyden edistämisen asiantuntija Matleena Eemola, Syöpäjärjestöt

Lue lisää
Fressis: Nikotiiniton amis -toimintamalli