”Kevytsavukkeet”

Ns. kevytsavukkeet tulivat Suomessa markkinoille 1970-luvulla tavallisia savukkeita vähemmän haitallisina vaihtoehtoina. Niitä markkinoitiin kuvaamalla niitä mm. miedoksi (light), erittäin miedoksi (ultra light), vähätervaisiksi (low tar)  ja/tai vähän nikotiinia  (low nicotine) sisältäviksi. Näillä markkinointikeinoilla kuluttajat saatiin uskomaan, että tietyt savukkeet ovat vähemmän haitallisia kuin toiset.

Harhaanjohtavien nimikkeiden tarkoitus oli hämmentää kuluttajia, ehkäistä tupakoinnin lopettamista ja poistaa pelkoa tupakoinnista aiheutuvista terveysvaaroista.  Monet kuluttajat katsoivatkin siirtymisen  ”kevytsavukkeiden” käyttöön olevan ”terveellisempi” vaihtoehto.

Tupakkayhtiöt tiesivät, että ”kevytsavukkeet” ovat yhtä tappavia kuin muutkin savukkeet, mutta jatkoivat niiden markkinointia luomalla mielikuvia niiden pienemmästä terveysvaarasta.

Tupakkayhtiöiden menettelyihin perehtynyt emeritusprofessori Erkki Aurejärvi käsittelee kevytsavukkeiden historiaa artikkelisarjassa, josta on ilmestyneet osat löytyvät Erkki Aurejärven kotisivuilta.

Professori  Aurejärvi on myös  julkaissut  Kevytsavukeharhautus-videosarjan, joka kuvaa kevytsavukkeiden markkinointia Suomessa. Siitä ovat ilmestyneet seuraavat osat: Harhautus 1972 – 2002 , Rikoshistorian alkutahdit 1970-luvulla  ja Harhautuksen onnistuminen osa 3.