Suomalaisista valtaosa kannattaa tupakatonta ja nikotiinitonta Suomea

Tavoitetta tupakattomasta ja nikotiinittomasta Suomesta kannatetaan laajasti ja tasaisesti eri väestöryhmissä. Myös tupakoivista yli puolet kannattaa tavoitetta.

Suomalaisista 80 prosenttia pitää hyvänä tavoitetta muuttaa Suomi tupakattomaksi ja nikotiinittomaksi vuoteen 2030 mennessä. Myös tupakoivista yli puolet (53 prosenttia) ja nuuskaa käyttävistä 59 prosenttia kannattaa tavoitetta. Sähkösavukkeen käyttäjistä tavoitetta kannattaa 38 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Suomen ASH ry:n teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin suomalaisten käsityksiä nikotiinista. Tavoite tupakattomasta ja nikotiinittomasta Suomesta toteutuu, jos alle viisi prosenttia väestöstä käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita vuonna 2030.

”Tulokset ovat ilahduttavia ja näyttää siltä, että pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Suomen tupakkapolitiikka on oikeansuuntaista ja sillä näyttää olevan väestön, myös tupakoivien henkilöiden, tuki. Systemaattisessa tiedon välittämisessä tupakan ja nikotiinin vaaroista on onnistuttu”, toteaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tutkimuksen perusteella tavoitetta kannatetaan hyvin tasaisesti eri ikä-, koulutus, – ja tuloluokissa. Asuinpaikka, asema työelämässä tai sukupuoli ei juuri vaikuta kannatuslukuihin. Naisista tavoitetta pitää hyvänä 83 prosenttia, miehistä 77 prosenttia.

Nikotiini tunnustetaan riippuvuutta ja syöpää aiheuttavaksi myrkyksi

Tutkimuksen perusteella suomalaiset tietävät, että nikotiini aiheuttaa ja ylläpitää riippuvuutta: vastaajista 83 prosenttia on väittämästä täysin samaa mieltä.  Myös säännöllisesti tupakoivista 71 prosenttia katsoi nikotiinin ylläpitävän ja aiheuttavan riippuvuutta.

Kaikista vastaajista 70 prosenttia myös katsoi nikotiinin olevan myrkky. Naiset olivat asiasta miehiä vakuuttuneempia (78 prosenttia vs. 63 prosenttia). Ainoastaan 8 prosenttia vastaajista on täysin samaa mieltä väittämästä ”nikotiini on terveydelle haitatonta”.

”Sosiaalisessa mediassa törmää usein väittämään siitä, ettei nikotiini aiheuttaisi syöpää. Tästä huolimatta iso osa tutkimukseen vastanneista oli toista mieltä”, Hara sanoo.

Säännöllisesti tupakoivista 52 prosenttia, nuuskaa käyttävistä 45 prosenttia ja sähkösavukkeita käyttävistä 41 prosenttia katsoi nikotiinin lisäävän syöpävaaraa.

”Kemiallisesti esimerkiksi sähkösavukkeiden nikotiini ei poikkea mitenkään tupakan sisältämästä nikotiinista. Sillä on lukuisissa tutkimuksissa havaittu olevan kyky aiheuttaa perimävaurioita, jotka voivat olla syövän synnyn taustalla. Lisäksi on saatu näyttöä siitä, että nikotiini pystyy itsenäisesti aiheuttamaan syöpäsolujen synnyn ja edistämään jo syntyneiden syöpäsolujen kasvua. Tämä ominaisuus on keskeinen myös varsinaisen syöpäkasvaimen synnyssä”, kertoo Matti Rautalahti, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin pääsihteeri ja Suomen ASH ry:n hallituksen jäsen.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Gallup Forum -internetpaneelissa 9. ̶ 15.11.2018. Tutkimukseen osallistui 3020 henkilöä, ja otos edustaa maamme 18 – 79-vuotiasta väestöä. Virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.